Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

Prijmi tieto Ježišove slová tak, akoby ich adresoval osobne Tebe:

„Dcéra, ja som najdokonalejším a zároveň najjednoduchším bytím, v ktorom sú obsiahnuté všetky cnosti. Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty: láska v sebe samom, láska skrze mňa samého a vďaka dobrote láska v mojich stvoreniach; som dobrota vo mne a dobrota skrze mňa. Aj ty žiješ v dobrote pre mňa, ak všetko prežívaš z lásky ku mne. Akýkoľvek tvoj čin či pohnútka, ktoré nevyplývajú z mojej lásky, nie sú v tebe ani cnosťou, ani dobrotou. Všetko bude cnosť a dokonalá dobrota, ak to bude pochádzať z mojej lásky a dobroty."     

 

Ježiš pokračuje:                                                         

„Ja, ktorý som nekonečná cnosť zo samej prirodzenosti, odrážam sa v tebe, ktorá si mojou podobou. Túto svoju podobu milujem rovnakou bezhraničnou láskou, akou milujem seba samého. Je pre mňa zadosťučinením, keď ma miluješ s tou istou dobrotou, akou ťa ja milujem v nekonečnej láske. Teším sa z milovania môjho obrazu v tebe a rovnako sa teším, keď ho aj ty miluješ a keď ho miluješ tou istou láskou, akou ho milujem ja. Preto chcem, aby si sa zasnúbila so všetkými mojimi dušami a aby si našla v nich to zaľúbenie, ktoré v nich nachádzam ja.“  

 

Vyzýva Ťa:

„Nevesta moja, vojdi preto do môjho srdca a pohliadni na krásu obrazov, ktoré som stvoril na svoju podobu. A nečuduj sa už, že som zostúpil z neba a zomrel za nich na kríži – to všetko vykonala moja láska. Lebo v nich sa prejavuje moja dobrota, múdrosť, všemohúcnosť a rozumné bytie čistého ducha, ako aj krása, ktorou – ako vidíš – je ozdobené moje srdce.“

 

Povzbudzuje Ťa:                                                                                                                                         

„Moja milovaná nevesta, v objatí si ťa viniem k sebe a ty objímaš všetky moje duše. V tebe ich všetky objímam vo svojej láske rovnako ako teba. Takto ty aj ja zakúšame rovnaké zaľúbenie, aké v nich ja nachádzam v bezhraničnej láske. Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.“

 

 

Túžiš sa viac podobať Ježišovi?:  https://www.youtube.com/watch?v=v-xsR9LE498

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 1620 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI