Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Rozmýšľaš o povolaní k zasvätenému spôsobu života, cítiš vo svojom srdci volanie Boha, ale váhaš a bojíš sa urobiť ten krok z rôznych dôvodov??? Chcem Ti spolu s Ježišom povedať: „NEBOJ SA!“

 Nemaj obavu a zahoď všetky výhovorky, že nie si hodná, že nie si dostatočne dobrá, že to nie je pre teba, že to nezvládneš. Pretože, keď Boh skutočne volá, On dá silu nielen začať, ale aj vytrvať do konca.

Odvážne vykroč! Neboj sa urobiť krok vpred! Viem, že je náročný, pretože je to krok do neznáma, ale oplatí sa pustiť všetkých svojich istôt, prekročiť prach strachu a vykročiť v dôvere, pretože bez nej to nepôjde. Odvahu! Boh si používa nedokonalých ľudí, aby sa v našej slabosti a krehkosti dokonale prejavila jeho veľkosť a sila.

Prajem Ti a v modlitbe vyprosujem, túžbu stratiť všetko pre Ježiša, aby si našla všetko v Ježišovi. Opusti každé dobro vo svete, aby si získala jediné Dobro sveta, ktorým je Ježiš a spoznáš, že len život s ním Ťa naplní opravdivým pokojom a vnútornou radosťou. 

sr. Zuzana :)

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 815 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI