Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

SEPTEMBER: 36. TÝŽDEŇ

RANNÉ CHVÁLY

SVÄTÁ OMŠA

VEŠPERY

ADORÁCIA

POBOŽNOSTI

06.

PONDELOK

7.00   

17.30

so sv.omšou

20.00 - 20.45 

17.00 - ruženec

07.

UTOROK

 so sv. omšou

7.00

18.00

17.30 - 18.25

 

08.

STREDA

7.00  

17.30

po sv. omši

20.00 - 20.45  

17.00 - ruženec

09.

ŠTVRTOK

 so sv. omšou

7.00

18.00

17.30 - 18.25

 

10.

PIATOK

7.00 

17.30

15.00 

14.30 - 15.25  

17.00 - ruženec

11.

SOBOTA

 

9.00*

18.00

17.30 - 18.25

 

12.

NEDEĽA

8.30

9.00

18.00

17.30 - 18.25 

 

 *sviatok bl. M. Celesty Crostarosa 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 27 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI