Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

MAREC: 10.TÝŽDEŇ

RANNÉ CHVÁLY

SVÄTÁ OMŠA

VEŠPERY

ADORÁCIA

POBOŽNOSTI

11.

PONDELOK

7.00

17.30*

so sv. omšou

20.00 - 20.45

17.00 - ruženec

12.

UTOROK

so sv. omšou 

7.00

18.00

17.30 - 18.25

 

13.

STREDA

7.00 

17.30

so sv. omšou 

20.00 - 20.45 

17.00 - ruženec

14.

ŠTVRTOK

so sv. omšou

7.00

18.00

17.30 - 18.25 

 

15.

PIATOK

 7.00

17.30*

15.00 

 po sv. omši až do 20.45

 16.45 - krížová cesta

16.

SOBOTA

so sv. omšou 

8.00

po pobožnosti krížovej cesty

 

 17.00 - krížová cesta

17.

NEDEĽA

8.30

9.00

18.00

17.30 - 18.25 

 

  * sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa s uctením jej relikvií po sv. omši.

hanka

Sestra Hanka

Človek nemôže žiť bez lásky a ja som človek, a tak žijem v prítomnosti lásky. Zotrvávam v nej a osvojujem si ju v tichu kláštorného života.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 75 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI