Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO - slávnosť

Sobota

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - spomienka

Nedeľa

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V piatok 11. júna  bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste.

 

Farské oznamy

TÝŽDEŇ DAROV DUCHA SVÄTÉHO: Pozývame všetkých birmovancov, aby prichádzali cez celý týždeň do baziliky na večerné sväté omše o 18:00 hod. Sedávajte vpredu na lavičkách. V homíliách sa Vám budeme prihovárať na tému: Dary Ducha Svätého a dôležitosť sviatosti birmovania. Povzbudzujeme aj rodičov a birmovných rodičov, aby prišli spolu s nimi. Zvlášť upozorňujeme birmovancov, aby nezabúdali na povinnosť pravidelne sa zúčastňovať nedeľných svätých omší.

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 293 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI