Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok

Streda

Bl. Metoda Dominika Trčku, kňaza - ľubov. spomienka

Štvrtok

 

Piatok

Sv. Moniky - spomienka

Sobota

Sv. Augustína,  biskupa a učiteľa Cirkvi  - spomienka

Nedeľa

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy

ZBIERKA NA DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD: Na budúcu nedeľu 29. augusta bude zbierka na Diecézny katechetický úrad. Tento úrad nedostáva žiadny príspevok zo štátneho rozpočtu a finančne je závislý na daroch veriacich a zriaďovateľa, ktorým je Biskupský úrad Spišskej diecézy. Použité financie slúžia výlučne na dielo katechizácie našej diecézy.

ZMENA NEDEĽNÝCH SV. OMŠÍ V BAZILIKE: Od pondelka 23. augusta bude okres Kežmarok podľa Covid automatu v oranžovej farbe. Aby sme splnili kritériá a zároveň zachovali možnosť každému sa zúčastniť sv. omše, zvýšime na budúcu nedeľu 29. augusta počet sv. omší v bazilike a to takto: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 16:00 a 18:30. Kto sa cíti zdravotne ohrození, môže v nedeľu zostať cez sv. omšu pred bazilikou. Vzhľadom na kapacitu baziliky sa počet sv. omší v pracovné dni nemení.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 277 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI