Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY  MÁRIE - slávnosť

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.      

Pobožnosť krížovej cesty počas pôstneho obdobia bude vždy : v piatok o 16.45 hod. a v sobotu o 17.00 hod.

Zbierka na charitu z minulej nedele v našom kostole vyniesla 351 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 

Farské oznamy

 OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI ráno aj večer v bazilike.

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY: šieste stretnutie bude vo štvrtok 21.3. po sv. omši o 18:00 hod. v bazilike. Téma: sviatosť posvätného stavu.

MODLITEBNÉ ZDRUŽENIE RODINA MATKY NÁDEJE navštívi na budúcu nedeľu (24.3.) našu farnosť. Svätú omšu o 16:00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Duda, duchovný poradca hnutia, a po nej od 17:00 do 18:00 hod. budú v bazilike modlitby za kňazov a rodiny. Všetci ste srdečne vítaní. Viac informácií nájdete na výveske.

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA TEREZKA, n.o. bola otvorená v Poprade. Viac informácií na nástenke.

Stále oznamy:

NEDEĽA: krížová cesta v bazilike popoludní o 14:45 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia v bazilike od 17:00 hod.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí.

              krížová cesta v bazilike o 17:25 hod.         

              omša o 18:00 hod. za účasti mládeže.

lucia

Sestra Lucia

...každý deň kráčam po vyšliapanom chodníku k "studni", ktorou je otvorené srdce Boha na kríži.... To srdce preteká láskou, ktorá mení môj život.... Boh sa stal smädným, aby uhasil smäd mojej duše!

 

 

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 148 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI