Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.                                                                  

Pobožnosť krížovej cesty počas pôstneho obdobia bude vždy : v piatok o 16.45 hod. a v sobotu o 17.00 hod.

                                                

Farské oznamy

OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI ráno o 6:00 hod. aj večer o 18:00 hod. v bazilike. O 16:30 hod. bude iba v piatok.

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI APRÍL A PRED ODPUSTOVOU SLÁVNOSŤOU:

Deň

Bazilika minor sv. Kríža

Malý Slavkov

Stráne

 pod Tatrami

Pondelok

1.4.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

---

---

Utorok

2.4.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

16:00 – 18:00

---

Streda

3.4.

5:30 – 6:00

---

17:30 – 18:00

---

17:15 – 18:00

Štvrtok

4.4.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

---

---

Piatok

5.4.

5:30 – 6:00

10:00 – 12:00

15:00 – 18:00

---

---

Sobota

6.4.

5:30 – 6:00

---

17:00 – 18:00

---

---

Vážení rodičia budúcich prvákov! Riaditeľstvo cirkevnej školy v Kežmarku Vás srdečne pozýva na zápis detí do 1. ročníka základnej školy, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. a 2. apríla (pondelok a utorok) v priestoroch cirkevnej školy na sídlisku JUH. Ďalšie informácie získate na nástenke a na webovej stránke školy (https://zspetkk.edupage.org/register/).

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ bude na budúcu 5. pôstnu nedeľu. Sv. omšu o 10:30 hod. bude celebrovať Mons. Jozef Bieľak, diecézny penitenciár.

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VEĽKOU NOCOU PRE PRIHLÁSENÝCH CHORÝCH, ku ktorým nechodíme na prvé piatky v mesiaci, budeme vysluhovať v stredu 10.04.2019 dopoludnia. Prihlásiť ich môžete v sakristii (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo).

Stále oznamy:

NEDEĽA: krížová cesta v bazilike popoludní o 14:45 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia v bazilike od 17:00 hod.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí.

              krížová cesta v bazilike o 17:25 hod.       

              omša o 18:00 hod. za účasti mládeže.

 

 

lucia

Sestra Lucia

...každý deň kráčam po vyšliapanom chodníku k "studni", ktorou je otvorené srdce Boha na kríži.... To srdce preteká láskou, ktorá mení môj život.... Boh sa stal smädným, aby uhasil smäd mojej duše!

 

 

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 154 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI