Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Požehnanie ratolestí

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.                                                                  

Vo štvrtok 11. apríla  2019 bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa s uctením jej relikvií po sv. omši.

V piatok Vás pozývame na mládežnícku sv. omšu.                                                       

V sobotu13. apríla  2019 Vás pozývame na stretnutie  „Priateľov blahoslavenej Márie Celesty“, ktoré sa začne v kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

Pobožnosť krížovej cesty počas pôstneho obdobia bude vždy :  v piatok o 16.45 hod. a v sobotu o 17.00 hod.               

                         

Farské oznamy

SV. OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI ráno o 6:00 hod. aj večer o 18:00 hod. v bazilike. Sv. omša o 16:30 hod. bude iba v piatok.

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN: v bazilike o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

 

SVÄTÁ SPOVEĎ PRED VEĽKOU NOCOU:

Dátum

Miesto

Čas

10.4.

Streda

Stráne pod Tatrami

1730 – 1800

11.4.

Štvrtok

Huncovce

1500 – 1700

Tvarožná

1400 – 1730

12.4.

Piatok

Vrbov

1500 – 1700

Kežmarok

1600 – 1800

13.4.

Sobota

Kežmarok

900 – 1130

1400 – 1800

Malý Slavkov

900 – 1100

Abrahámovce

1400 – 1700

14.4.

Nedeľa

Ľubica

1400 – 1700

Veľká Lomnica

1400 – 1700

16.4.

Utorok

Kežmarok

900 – 1200

1400 – 1800

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VEĽKOU NOCOU PRE PRIHLÁSENÝCH CHORÝCH, ku ktorým nechodíme na prvé piatky v mesiaci, budeme vysluhovať v stredu 10.4.2019 dopoludnia. Prihlásiť ich môžete ešte dnes v sakristii (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo).

Vo štvrtok adorácia v bazilike o 17:00 hod. NEBUDE.

MANŽELSKÉ VEČERY: pozývame manželov na stretnutia, ktoré pomohli už tisícom manželských párov po celom svete vybudovať pevné základy pre spokojný spoločný život. Ide o 8 stretnutí, vždy v utorok o 18:45 hod. Kurz začína v utorok 23.4. Cena za kurz je 10 €/manželský pár/večer. Viac informácií na nástenke.                                                                                                                                                            

PÚŤ do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch bude 28.4.2019 (Nedeľa Božieho milosrdenstva). Z našej farnosti pôjde autobus. Viac informácií na nástenke.

Stále oznamy:

NEDEĽA: krížová cesta v bazilike popoludní o 14:45 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí.

              krížová cesta v bazilike o 17:25 hod.       

              sv.omša o 18:00 hod. za účasti mládeže.

 

lucia

Sestra Lucia

...každý deň kráčam po vyšliapanom chodníku k "studni", ktorou je otvorené srdce Boha na kríži.... To srdce preteká láskou, ktorá mení môj život.... Boh sa stal smädným, aby uhasil smäd mojej duše!

 

 

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 105 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI