Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy              

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

POPOLCOVÁ STREDA - Prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.  Deň pokánia v celej Cirkvi

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

PRVÁ POSTNA NEDEĽA

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.    

Dnes večer o 20.00 hod. začíname 40hodinovú odprosujúcu adoráciu pred obdobím Pôstu. Zakončíme ju v utorok o 15.00 hod. kajúcou pobožnosťou.

Pobožnosť krížovej cesty počas pôstneho obdobia bude vždy : v piatok o 16.45 hod. a v sobotu o 17.00 hod.

 

Farské oznamy

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN: v bazilike o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

POPOLCOVOU STREDOU sa začína pôstne obdobie. V tento deň platí PRÍSNY PÔST (len raz do sýtosti sa najesť a dva razy niečo zajesť, ale bez mäsa - zaväzuje od 18. do 60. roku života) a ZDRŽOVANIE SA MÄSITÉHO POKRMU (platí od 14. roku života).

KRÍŽOVÁ CESTA cez pôst v bazilike bude v piatok o 17:20 hod., v nedeľu o 14:45 hod.

JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU bude pri všetkých svätých omšiach na budúcu 1. pôstnu nedeľu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary, ktoré budú použité na podporu a skvalitnenie sociálnych a zdravotných služieb, ktoré poskytuje Spišská katolícka charita.

 PÔSTNA KRABIČKA PRE AFRIKU 2020 je zbierka organizovaná Slovenskou katolíckou charitou na podporu centier pre deti v Ugande a Rwande. Materiály sú k dispozícii na stolíku a viac informácií nájdete aj na plagáte a na webovej stránke www.postnakrabicka.sk.

 Vážení rodičia budúcich prvákov! Riaditeľstvo cirkevnej školy v Kežmarku Vás srdečne pozýva na zápis detí do 1. ročníka základnej školy, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla (pondelok a utorok) od 9:00 do 16:30 hod. v priestoroch cirkevnej školy na sídlisku JUH. Ďalšie informácie získate na nástenke a na webovej stránke školy (https://zspetkk.edupage.org/register/).

 

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť o 15:00 hod.

 

                

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 64 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI