Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy  

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

DRUHÁ PôSTNA NEDEĽA

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.  V piatok pozývame na mládežnícku sv. omšu.

Pobožnosť krížovej cesty počas pôstneho obdobia bude vždy : v piatok o 16.45 hod. a v sobotu o 17.00 hod.

 

Farské oznamy

JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU sa koná dnes pri všetkých svätých omšiach. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI MAREC:

Deň

Bazilika minor sv. Kríža, Kežmarok

Pondelok

2.3.

5:30 – 5:55

---

16:00 – 16:25

Utorok

3.3.

5:30 – 5:55

---

17:30 – 17:55

Streda

4.3.

5:30 – 5:55

---

16:00 – 16:25

Štvrtok

5.3.

5:30 – 5:55

10:00 – 11:55

15:00 – 17:55

Piatok

6.3.

5:30 – 5:55

10:00 – 11:55

15:00 – 17:45


JARNÉ KÁNTROVÉ DNI budú v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

FARSKÁ PÔSTNA ZBIERKA, ktorej výnos bude použitý pre núdznych v našom meste, sa koná aj v tohtoročnom čase pôstu. Krabička na príspevky je umiestnená pri hlavnej bráne baziliky.

2 %: Formuláre na darovanie 2 % z daní sú vzadu na stolíkoch. Môžete podporiť naše Združenie Baziliky sv. Kríža, prípadne Združenie Domov Kežmarok, Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy, Nadáciu kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Združenie kňazov spišského biskupstva (Unitas) alebo sestry redemptoristky.

Vážení rodičia budúcich prvákov! Riaditeľstvo cirkevnej školy v Kežmarku Vás srdečne pozýva na zápis detí do 1. ročníka základnej školy, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla (pondelok a utorok) od 9:00 do 16:30 hod. v priestoroch cirkevnej školy na sídlisku JUH. Ďalšie informácie získate na nástenke a na webovej stránke školy (https://zspetkk.edupage.org/register/).

           

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 66 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI