Menu

 

spoločenstvo MOST
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Drahí mladí priatelia, v týchto našich časoch Pán počíta s vami! On s vami ráta! On vstúpil do vašich sŕdc v deň vášho krstu, dal vám svojho Ducha v deň vašej birmovky, neprestajne vás posilňuje svojou prítomnosťou v Eucharistii tak, že môžete byť jeho svedkami pred svetom. Ste pripravení povedať áno? Ste pripravení? Nie ste unavení?

Svätý Otec František na stretnutí s mládežou v Solmoe, 15.8.2014

Cyklojazda s opekačkou

V nedeľu 9. júna sme sa vybrali po cyklochodníku do Vrbova, kde nás čakali rôzne olympijské disciplíny – okrem iného preťahovanie lanom, lezenie po lezeckej stene a na doplnenie síl opekačka.

Od 23. do 26. mája 2019 sme sa opäť vybrali do malebných Lúčok na Liptove, aby sme prehĺbili svoje prežívanie oslavy Boha – skrze

V sobotu 11. mája 2019 sme spolu strávili krásny a veselý čas a okrem spoločných hier sme si povedali niečo o používaní sociálnych sietí a internetu.

zuzka

Sestra Zuzka

“Príď ku mne vo všetkých svojich potrebách a ukry sa v mojich ranách, kde nájdeš bezpečné potešenie.”

(Ježiš bl. Márii Celeste)

 

 

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 117 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI