Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli opäť, po niekoľkých rokoch, pozvať našich rodičov a najbližších príbuzných na spoločné víkendové stretnutie. Takto mali naše rodiny príležitosť navzájom sa bližšie spoznať v príjemnej, radostnej atmosfére a prehĺbiť puto, ktoré nás spája ako jednu rehoľnú rodinu.

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 48 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI