Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V homílii sa P. Václav zameral na tajomstvo Kristovho kríža a jeho význam v živote veriaceho človeka. V závere použil prirovnanie: pohľad od nášho kláštora, ktorý je nad Kežmarkom, nám umožňuje vidieť omnoho viac a oveľa ďalej, ako by sme videli, keby sme ostali dole v meste. Tak aj prijatie nášho kríža, ktorý je prítomný v našom živote, nás dvíha k Ukrižovanému, zjednocuje nás s ním a premieňa náš pohľad na život; z kríža vidíme svoj život „z Božej perspektívy“. 

Po svätej omši nám benediktín  o. Jozef Brodňanský, OSB vysvetlil symboliku jednotlivých detailov tejto ikony. Potom sa nám prihovoril samotný autor Jaroslav Halmo. Podľa neho môžeme dnes zo sveta dostať dve otázky; či veríme v Boha alebo veríme Bohu. Ikona blahoslavenej Márie Celesty je práve vyjadrením toho, že ona Bohu verila. Konala tak, aby potlačila vlastné ambície a túžby, čo je v rozpore so súčasným zmýšľaním. Svoje vlastné „ja“ sa jej podarilo pretaviť do spoločenstva, ktoré trvá dodnes a je prítomné v Kežmarku, ako aj na celom svete. Jeho prianím je, aby nás Mária Celesta naučila počúvať Boha v modlitbe a v tichosti, pretože veľakrát v záplave slov nedokážeme zachytiť to, čo nám chce Boh povedať. 

Program dňa pokračoval o 15.00 hod, kedy sme si spolu s našimi hosťami pripomenuli hodinu narodenia sa bl. Márie Celesty pre nebo. Po prečítaní krátkeho textu o jej odchode do večnosti nasledovala pobožnosť krížovej cesty, ktorá bola popretkávaná textami z jej Autobiografie. Jednotlivé zastavenia krížovej cesty nám pripomenuli, ako úzko bol jej život spojený s Ježišovým životom. Utrpenie, ktorým musela prejsť, ju viedlo k rozhodnému postoju: „Odteraz jediným cieľom mojich túžob je zo všetkých síl vytlačiť vo svojom srdci môjho ukrižovaného Ježiša, sväté evanjelium a svätú vieru. (...) Z celého srdca túžim dosiahnuť svoj jediný a konečný cieľ, ktorým je čo najplnšie zjednotenie sa s mojím jediným a najvyšším Dobrom, a iba jemu sa chcem páčiť.“

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI