Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Drahí veriaci,

Nakoľko sa  od 27.9.2021 nachádzame v červenej farbe okresu zaväzujú nás nasledovné pravidlá, ktoré Vás prosíme dodržiavať:

- povinný respirátor  na bohoslužbách;

- v našom kostole sme zvolili režim OTP, tj. v interiéri že je možné obsadiť len 25 % kapacity kostola – preto Vás pozývame, najmä v nedeľu,  radšej sa zúčastňovať na bohoslužbách v Bazilike sv. Kríža  a v Mariánskom kostole (sú tam navýšené sv. omše).

- je povinný zoznam účastníkov bohoslužieb

Preto Vás prosíme, aby ste pri každej sv. omši vhodili do krabičky v predsieni kostola na lístku svoje meno, priezvisko a telef. číslo.(najlepšie keď si ho prinesiete už z domu)

 

Ďakujeme Vám!                                                

 

Sestry redemptoristky

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 33 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI