Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Drahí priatelia,

chceli by sme Vás poprosiť o modlitby za našu sestru Luciu (45 rokov), ktorá čelí vážnemu onkologickému ochoreniu v pokročilom štádiu s metastázami. V týchto dňoch začína brať prvý cyklus chemoterapie. Vzhľadom na túto závažnú diagnózu by sme Vás chceli poprosiť, aby ste sa spolu s nami modlili nepretržitú novénu na príhovor blahoslavenej Márie Celesty Crostarosa o zázrak jej uzdravenia s dôverou v Pánov prísľub o sile spoločnej modlitby: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 19 – 20).  Zo srdca Vám ďakujeme v našom mene aj v mene Sr. Lucie.

 

sestry redemptoristky z Kežmarku

 

MODLITBA ZA VYPROSENIE MILOSTÍ NA PRÍHOVOR BL. M. CELESTY CROSTAROSA

Všemohúci Bože, ty si povolal svoju služobnicu blahoslavenú Máriu Celestu, aby žila tajomstvo Krista, tvojho milovaného Syna, ako jeho živá pamiatka. Vedená Duchom Svätým šírila vo svete svetlo tvojej lásky, a tak dávala účinné a jasné svedectvo prítomnosti Spasiteľa uprostred ľudu.

Udeľ nám milosť uzdravenia sr. Lucie, o ktorú prosíme na príhovor bl. Márie Celesty v nádeji, že ju Cirkev čoskoro pripočíta k tvojim svätým. Daj, aby sa pre ľudí našich čias stala vzorom verného nasledovania Krista Vykupiteľa a neochvejnej dôvery v protivenstvách života. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

Otče náš. Zdravas. Sláva Otcu.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 416 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI