Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Dnes už svätý Ján Pavol II. nám vo svojom apoštolskom liste Novo millenio ineunte (Na začiatku nového tisícročia) napísal: “Nejde o to, aby sme našli nejaký “nový program”. Program tu už máme: je tu už dvetisíc rokov a obsahuje ho evanjelium a živá tradícia. Svoje ťažisko má v samom Kristovi, ktorého treba poznať, milovať a nasledovať...”

A touto výzvou poznať, milovať a nasledovať sme v tomto novom roku 2019 začali aj naše pravidelné stretnutia Priateľov blahoslavenej Márie Celesty. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 12. januára, a ako je už zvykom - začali sme po rannej svätej omši a modlitbe o 9.45 prednáškou sr. Ľudmily. Predpoludním sme sa spoločne započúvali do slov našej blahoslavenej Márie Celesty, ktorá - tak ako vo svojej dobe, rovnako aj teraz - privádza svojich priateľov k tomuto hlbšiemu, osobnému a láskyplnému poznaniu Priateľa našich duší a aj cez slová, modlitby a vyznania, ktoré nám zanechala, rozpaľuje duše láskou k nemu. Popoludní sme pokračovali po spoločnej modlitbe Korunky k Božiemu Milosrdenstvu o 15:00 hod. Tento požehnaný deň sme zakončili adoráciou, spojenou s prosbami na príhovor bl. Márie Celesty, po ktorej nasledovali vešpery.

Veríme, že toto stretnutie obohatí každodenný život všetkých “Priateľov bl. M. Celesty” a jej príhovoru zverujeme cestu života každého z nás v novom roku. Nech nás na jej orodovanie Pán priťahuje čoraz bližšie k svojmu Srdcu a dáva sa hlbšie a hlbšie poznávať osobne každému z nás!         

lucia

Sestra Lucia

...každý deň kráčam po vyšliapanom chodníku k "studni", ktorou je otvorené srdce Boha na kríži.... To srdce preteká láskou, ktorá mení môj život.... Boh sa stal smädným, aby uhasil smäd mojej duše!

 

 

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 155 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI