Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Začiatok pôstneho obdobia patril duchovnej obnove, ktorú tentokrát viedol o. Dušan Lukáč, kňaz rožnavskej diecézy.

Príhovormi na tému "Urob svoje povolanie istým" sa zameral na jednotlivé aspekty nášho kresťanského života, ako je viera, modlitba, význam sviatosti krstu a Eucharistie, život podľa Ducha a teda nový život v Kristovi, ako aj hodnotu prinášania obeti v živote každého z nás.  Prednášky a homílie o. Dušan oživoval jednoduchými príkladmi zo života a aj osobným svedectvom zo svojho osobného stretnutia s Pánom. 

majka

Sestra Majka

„Bola som len bezduchým tvrdým mramorom, ale keď si sa prihovoril mojej duši, dal si mi ducha života a v mojej duši si rozpálil živý plameň Tvojej čistej lásky.“

(bl. Matka Mária Celesta Crostarosa)

 

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 68 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI