Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Drahí veriaci,

kapacita účastníkov bohoslužieb (okrem sestier) v našom kostole je podľa súčasne záväzných protiepidemiologických nariadení obmedzená na  34 miest označených žltým štvorcom. (Členovia jednej domácnosti môžu sedieť spolu.)

Po obsadení týchto miest v kostole, prosíme ostatných veriacich aby zostali vonku s dodržaním 2m odstupov.

Zároveň Vás prosíme, aby ste si nenechávali osobné predmety a modlitebné knižky v laviciach.

Pri vstupe do kostola používajte dezinfekciu.

Ďakujeme Vám.

Sestry redemptoristky

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 68 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI