Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

"Rozjímaj o tom, aké vrúcne túžby v sebe živil svätý Simeon. Práve ony mu totiž vyprosili od Boha nádherný prísľub Ducha Svätého: že nezomrie, kým na vlastné oči neuvidí a vo svojom náručí neobjíme novonarodeného Spasiteľa sveta."

bl. M. Celesta Crostarosa: Meditácie na obdobie cez rok, 2.

Obrázok: rosephoria.com

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 59 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI