Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

Láska prebýva v jednoduchosti.

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

Prvou motiváciou evanjelizácie je Ježišova láska, ktorú sme prijali, skúsenosť toho, že nás zachránil – čo nás pohýna, aby sme ho čoraz viac milovali.

Vo svetle týchto slov sa dotýkame vrúcnej túžby, aká horela v srdci Matky Celesty: „Nezanedbať nijaký prostriedok ani nijakú možnosť, aby Boha všetci milovali.“

„Ježišu, daj, aby sa moje srdce spaľovalo z lásky k tebe v každej chvíľke života. Udeľ mi milosť roznecovať lásku k tebe vo všetkých stvoreniach a zjavovať svetu tvoju slávu.“

Svätí spoznali ako Ježišovi blízki priatelia, že život s Ježišom je omnoho plnším, s ním je oveľa ľahšie nájsť zmysel všetkých vecí, a preto tak veľmi chceli dať ľuďom Boha, tak veľmi chceli, aby bol On poznaný a milovaný. Oni mali skutočnú vášeň pre Ježiša ale aj vášeň pre ľud a pochopili, že Ježiš ich chce použiť, aby sa mohol čoraz viac priblížiť k svojmu milovanému ľudu. Ježiš chce takto použiť aj nás, aby sa priblížil k tým, ktorí ho ešte nepoznajú, nemilujú...

Sú len dva spôsoby života: Alebo žijeme pre seba alebo pre Pána! Alebo do centra, stredobodu svojho života dávame seba a svoje potreby, svoje záujmy alebo Pánove veci. Aj nás ako Matku Celestu, Ježiš pozýva:

Zjednoť každý povzdych svojho srdca s mojím Duchom a zriekni sa všetkého, čo nie je čistotou vyplývajúcou z lásky. Všetky svoje činy konaj s priamym a čistým úmyslom, len na moju slávu. A tak ako telo dýcha vzduch, tak ty budeš dýchať vo mne a pre mňa v každej chvíli svojho života. V každom údere svojho srdca budeš prijímať moju vôľu za svoju.

Práve Duch Svätý zjednocuje viac a viac našu vôľu s Božou vôľou, že chceme to, čo chce Boh, milujeme to, čo miluje Boh, pretože Duch Svätý v nás stvárňuje Kristovo zmýšľanie, robí nás viac a viac synmi a dcérami.

Takto nám Ježiš neustále hovorí: Prijmite Ducha Svätého!

V živote svätých a blahoslavených vidíme konkrétne, čo znamená otvoriť sa na Ducha Svätého, nechať sa ním viesť, dovoliť mu aby Božia láska sa rozliala v našich srdciach.

Bl. Mária Celesta pochopila vo svojom živote, že svätosť je ovocím Božieho života v nás, otvorením sa na jeho konanie, pôsobenie. Chceme sa inšpirovať a povzbudiť slovami a svedectvom jej života...

„Božský Učiteľ, chcem ťa nasledovať vytrvale po celý svoj život, aby Duch Svätý, ktorého si mi dal, prišiel a žil v mojom srdci.“

Kompletný text prednášky

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 474 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI