Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

Láska prebýva v jednoduchosti.

Cirkev nám v tento deň slávnosti Všetkých svätých v Božom slove ponúkla Ježišove blahoslavenstvá.

Blahoslavenstvá vykresľujú tvár Ježiša Krista a opisujú jeho lásku; vyjadrujú povolanie veriacich pridružených k sláve jeho umučenia a zmŕtvychvstania; objasňujú charakteristické skutky a postoje kresťanského života; sú paradoxnými prisľúbeniami, ktoré udržiavajú nádej v utrpeniach; zvestujú požehnania a odmeny, ktoré učeníci už tajomným spôsobom dostávajú; začali sa uskutočňovať v živote Panny Márie a všetkých svätých. A dodajme, že blahoslavenstvá sa majú uskutočniť aj v našom živote!

Ježišove blahoslavenstvá vykresľujú jeho tvár ... a uskutočnili sa v živote všetkých svätých! A preto nás neprekvapuje, že počas sv. omši, keď bola 18.6. 2016 vo Foggi vyhlásená za blahoslavenú Mária Celesta zazneli v evanjeliu blahoslavenstvá! Máriu Celestu vzývame ako blahoslavenú, lebo prijala Božiu milosť ako dar a odpovedala na ňu, žila ako živá ratolesť viniča – žila s Ježišom a v Ňom! Je ženou blahoslavenstiev! Parafrázujúc slová Pápeža Františka: žila s nohami na zemi. Zažívala námahu každodenného života s jeho úspechmi i zlyhaniami, nachádzala v Pánovi silu stále znovu vstať a pokračovať v kráčaní. Z toho je možné vidieť, že k svätosti došla nie iba vlastnými silami!

Boh je jediným prameňom svätosti! Tí, ktorí k nemu prichádzajú a pijú z tohto prameňa, zakúšajú ako obdivuhodne v nich Boh koná dielo svojej milosti. Ako im pomáha kráčať a prežívať všetko s láskou!

Blahoslavenstvá sú Ježišovým životným štýlom, sú životom nového srdca. Ježiš v nich vyhlasuje ako žije a čo nám dáva ako dar. Ježiš nielen hovorí, ale on nám dáva to, čo hovorí, dáva nám to skrze svojho Ducha! Jeho Duch nás chce stvárňovať a viesť ako viedol Ježiša! Dáva nám možnosť, aby sme boli tým, kým sme: sme Boží synovia a dcéry a bratia sebe navzájom. Ježiš nám v blahoslavenstvách ukazuje krásu svojej tváre a pravú tvár nášho Otca, a takto zjavuje pravdu o našom bytí!

Matke Celeste Ježiš mnohokrát hovoril: Chcem žiť v tebe život spravodlivých, svoj božský život. Odrážam sa v tebe, ktorá si mojou podobou.  Ježiš mi povedal, že túži, aby som žila v jeho živote.

Toto je kľúč k svätosti Márie Celesty: dovolila Ježišovi aby on v nej žil. Otvorila dvere a Ježiš vstúpil a obdaroval ju svojou chudobou ducha, svojou čistotou, miernosťou, pokojom... V podstate ide o to, aby sme sa zjednotili s Tým, ktorý je najviac Blahoslavený!

Kompletný text prednášky

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 549 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI