Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

Láska prebýva v jednoduchosti.

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

Ak ideme na nejaké neznáme miesto, je dobré ak máme GPS navigáciu – tou navigáciou pre tento rok chce byť pre nás Božie Slovo.

Pápež František napísal v úvode k vydaniu biblie pre mladých: Božím slovom prišlo na svet svetlo, ktoré nikdy nezhasne. Vo svojej apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium som napísal: "Nehľadáme tápaním v tme ani nemusíme čakať, že nás Boh osloví, pretože "Boh prehovoril; nie je už veľkou neznámou, ale ukázal seba samého". Prijmime vznešený poklad zjaveného slova".

„Váš život nech sa riadi pravdami, ktoré môj milovaný Syn učí vo svätom evanjeliu, v ktorom sú ukryté všetky poklady neba, ono je prameňom života, kde má človek – ešte ako pútnik – účasť na večných bohatstvách skrze môjho milovaného Syna lásky.“

Mária Celesta vo svojom živote odkryla, že Božie slovo je najčistejším prameňom duchovného života a preto privádza aj nás, k tomuto nevysychajúcemu žriedlu, k ukrytým pokladom neba, ktoré máme objaviť a zmocniť sa ich!

Odkiaľ mala Mária Celesta schopnosť prenikať do hĺbky Božieho slova a vysvetľovať ho? Sama na túto otázku odpovedá takto: „Dobro moje, prostredníctvom zjednotenia môjho ducha so Slovom mi dávaš múdrosť...Udeľuješ mi aj... dar rady, aby som... pomáhala svojim blížnym prijať pravdu tvojho svätého evanjelia“. Človek zjednotený s Bohom, ktorý sa mu úplne odovzdal, stáva sa pre iných „horiacou pochodňou“. Nielenže sám prijíma svetlo do svojho života, ale týmto svetlom pomáha aj iným!

Kompletný text prednášky

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 309 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI