Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Môj Pane, ty si poklad nevyčísliteľnej hodnoty; bohatstvo, ktoré sa nekončí; krása, ktorej sa nič nevyrovná.

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

Všetci svätí, všetci ktorí mysleli a myslia to s Bohom vo svojom živote vážne, musia sa otvoriť na vedenie Ducha Svätého, musia prijať jeho svetlo – čiže dar rozlišovania. Bez toho daru Ducha veľmi ľahko zblúdime, veľmi ľahko zídeme z cesty, minieme svoj cieľ.

Duch Svätý nám prichádza na pomoc, aby sme všetko skúmali a čo je dobré, toho sa držali. Aby sme vedeli posúdiť a rozoznať, čo je lepšie.

Matka Celesta nežila svoj život na plytčine ale hĺbke. Ak pozorne čítame jej autobiografiu a spisy, ktoré nám zanechala, vnímame, že aj skrze svoju osobnú skúsenosť a dar Božieho Ducha sa naučila vo svojom živote rozlišovať, rozoznávať jemný Boží hlas. Ježiš aj nám adresuje tieto slová:

„Duše, ktoré po mne túžia, majú bedlivo skúmať, od akého ducha pochádzajú pohnútky ich srdca.“

Teda máme bedlivo skúmať: Čo nami hýbe? A od koho to pochádza! Bohu veľmi záleží na našom srdci, čím je obsadené. Je slobodné alebo „okupované“?

„Nech sa neklame žiadna duša, ktorá chce dôjsť k dokonalosti, že ju môže dosiahnuť na inej ceste než prostredníctvom vytrvalej bdelosti a pohľadu upriameného na svojho Boha prítomného v láske“.

„My si myslíme, že svätosť sa týka len toho, čo je pozitívne, dobré, veľkých a krásnych túžob. Svätosť, ktorú máme už tu na zemi prežívať je poznačená pokušeniami, našou zraniteľnosťou, pozostáva z vedomia nášho zla, našich pádov, zo skúsenosti odpustenia.

Dobro a zlo – z toho sa skladá naša svätosť na tejto zemi, to nám hovorí život všetkých svätých, ktorých sprevádzali veľké ťažkosti, veľké pokušenia. Svätí nám hovoria, že veľké túžby sú sprevádzané veľkými pokušeniami, a oni v plnosti prežili celú priepasť zla“ (Amedeo Cencini).

Ježiš často hovoril Matke Celeste: „Dcéra, stráž svoje srdce, aby si očistila, svoje vnútorné aj vonkajšie motívy, aby tak všetky tvoje činy boli ozajstnými deťmi mojej lásky.“

„Nedokážeš preniknúť do hĺbky svojho srdca a pochopiť dôvody pohnútok, ktoré ťa znepokojujú.“

Ak nie sme schopní, a naozaj nie sme schopní preniknúť do hĺbky svojho vlastného srdca, kto tam môže preniknúť? Kto tam dovidí? Kto nám pomôže zorientovať sa, čo sa v nás deje? Kto nám nastaví zrkadlo, ak my nevidíme dobre?

Na pomoc nám prichádza Duch Svätý, ktorý dýcha v Božom slove! Sv. František z Assisi nazýva Ježišove slová „voňavými“, lebo Božie slová sú naozaj také: voňajú po Duchu Svätom. A sv. Ambróz hovorí, že Písmo je nie len Bohom vnuknuté, ale aj „dýchajúce Bohom“, pretože vydychuje Boha.

Kompletný text prednášky

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 568 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI