Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Ježiš zomrel, aby žil ako zmŕtvychvstalý vo svojich stvoreniach.

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

Skúsme sa teda na to pozrieť práve z tejto druhej strany, že ”nie my si vyberáme svätých, ale svätí si vyberajú nás.” Prišli ste na toto už XXVII. Stretnutie Priateľov Márie Celesty- niektorí už po x- tý krát, niektorí možno po druhý, či prvýkrát. Keby som sa Vás opýtala, prečo ste dnes prišli, určite by každý z Vás mohol dať svoju vlastnú odpoveď na túto otázku. Mnohí z Vás sú blízki našej komunite, a chodíte na tieto naše stretnutia takpovediac od samého začiatku, keď pred štyrmi rokmi po blahorečení Matky Márie Celesty pomaly dozrel čas začať s týmito stretnutiami; ďalší ste sa pomaly pripojili v priebehu nasledujúcich rokov, možnože Vás zaujali témy, možno osoba a charizma Márie Celesty, niektorých Vás tu možno niekto zavolal, povedal Vám o týchto stretnutiach, atď....

Akokoľvek by to bolo, chcem Vás dnes pozvať k tomu, aby sme sa na to spoločne skúsili pozrieť ešte hlbšie. Tak, ako som začala tým výrokom, že ”nie my si vyberáme svätých, ale svätí si vyberajú nás”, tak som cítila, keď som sa pripravovala na toto stretnutie a pýtala sa Pána a Márie Celesty, že čo by Vám dnes chceli povedať- každému z Vás- že za tým, že ste tu dnes prišli, je Pánova túžba, Jeho vedenie. Nech ste prišli prečokoľvek, či Vás tu dnes niekto zavolal, či z akéhokoľvek iného dôvodu, verím, že za tým všetkým je Pánovo vedenie a Jeho túžba. A vlastne tak trochu aj túžba našej blahoslavenej Márie Celesty... Tieto naše stretnutia nazývame stretnutiami jej priateľov; uvedomme si dnes, že priateľstvo je obojstranný vzťah. A skúsme si dnes uvedomiť aj to, že tak naozajpodľa toho motta, ktoré som uviedla na začiatku a ktoré mi Pán šepol- nie sme to tak naozaj my, ktorí sme si vybrali ju, ale je to Ona, blahoslavená Mária Celesta, ktorá si vybrala nás. Je to sila, nie? Možnože sa nám zdá, že ju azda ešte príliš dobre nepoznáme, či nemáme s ňou nejaký špeciálny vzťah, či vôbecakýkoľvek vzťah, ale to nateraz vôbec neprekáža! Prišli ste dnes sem na toto stretnutie jej priateľov, a skúste si uvedomiť, že je to ONA, vlastne ONA, ktorá si vybrala Vás, každého z Vás. (Prečo? Nuž, to je už otázka, na ktorú odpoveď musíte nájsť vo svojom srdci- každý jeden z vás. Možnože ju už viete, možno ju 2 nájdete v priebehu mesiaca, mesiacov, rokov...) Je to sila, uvedomiť si tento náš vzťah so svätými práve z tejto druhej strany. Je to možnože ohromujúce- pre mňa to bolo, keď som si to po prvýkrát uvedomila, ale cítim, že je to skutočne pravda. Svätý Ján vo svojom liste píše, že “my milujeme, pretože Boh prvý miloval nás.” Láska vzbudzuje lásku. Myslím, že keď naše srdce naozaj pohne nejaký cit, sympatia voči niektorému svätému, je to vlastne odpoveďou na “sympatiu”, blízkosť, voľbu z jeho strany. Môže to byť pre nás veľkým darom- to vedomie, tá pravda, že svätí nám nie sú vzdialení, ďalekí, oddelení, neprítomní... keďže ich ako ľudia nevidíme, od počiatkov Cirkvi si ako ľudia pomáhame vo vzťahu k nim tým, že si ich zobrazujemeobrazy, sochy, atď... ale na druhej strane ich umelecké znázornenia v nás môžu podvedome vyvolávať pocit, dojem, že oni sú ďaleko, kdesi “v nebi”, že sú dokonalí, veľkí, vznešení, mocní, že za nás orodujú, a tak ich prosíme o ich príhovor, ale ináč, že sa určite príliš nezaujímajú o nás “maličkých a hriešnych” tu na zemi. Omyl!!! Svätí sú dokonale zjednotení s Pánom- a keď je pre Neho najväčším potešením žiť s nami a v nás, starať sa o nás, pomáhať nám a zdieľať s nami našu každodennosť- ako by to, čo sa týka svätých, mohlo byť inak? Vo Večeradle dal Ježiš svojim milovaným apoštolom nové prikázanie. Ako znie? Pamätáte si? “Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.”(Jn 15, 12-13) Som presvedčená o tom, že toto Ježišovo prikázanie lásky neplatí len pre nás tu na zemi. Všetci sme jedna Cirkev- my, čo žijeme ešte tu na zemi, potom duše v očistci, a “Cirkev oslávená”- to sú svätí v nebi. Všetci svätí- to nie sú len tí známi, ktorých poznáme- ako sv. František, sv. Ján Pavol II., svätá Terézia, sv. Páter Pio; svätí sú všetci, ktorí sú v nebi pri Pánovi, a to znamená nespočítateľný zástup od počiatku ľudstva, známi i neznámi- možno už aj naši zosnulí starí rodičia, rodičia, priatelia, niekto koho sme poznali, kto zomrel, a po očistení od trestov za hriechy mohol vstúpiť do neba k Pánovi... a títo všetci sa prihovárajú za nás, vyprosujú nám milosti, ochraňujú nás, sú nám blízko, aj keď ich nevidíme- jedným slovom povedané- milujú nás. Svätí nás milujú oveľa viac, ako sme my schopní milovať ich. Pretože ich láska je už úplne čistá, sú v stave bez najmenšieho hriechu, sú úplne spojení s Pánom- s Bohom, ktorý je Láska. Nám sa možno zdajú byť vzdialení a neprítomní, ale oni sú prítomní, blízki a milujúci. To my častokrát vyhľadávame ich príhovor a prosíme ich o orodovanie takpovediac zištne, mysliac na seba(modlíme sa novény, atď...- dobré, výborné prostriedky, ktoré máme a ktoré máme využívať a Pána teší, keď ich využívame, ale vedome- nevedome, chtiac-nechtiac je v nás veľa sebectva, myslenia na seba, svoje potreby..)- zato svätí sa nás ujímajú jednoducho z lásky- podobne ako Pán- nezištne, z lásky k Pánovi a z lásky k nám. Svätých teší, keď že nás môžu milovať a napĺňať Pánove prikázanie vzájomnej lásky z Večeradla; teší ich, keď sa na nich obraciame a ochotne sa nás ujímajú. Ochotne a s radosťou nám pomáhajú a keď ich prosíme o ich príhovor, prihovárajú sa za nás a vyprosujú nám milosti. V liturgických textoch svätej omše- v Rímskom misáli- v textoch na sviatky svätých sa o nich píše, že “vzájomná výmena duchovných darov posilňuje ich spoločenstvo s nami.” Je to nádherné, že sme dnes všetci, čo sme sem prišli, pozvaní uvedomiť si to a žiť vo vedomí toho, že sme v jednom spoločenstve so svätými; sme pozvaní do živého, blízkeho, osobného spoločenstva s nimi, do tvorenia vzťahov s nimi. Čiže ešte ďalej a hlbšie, ako len príležitostne sa na nich obracať a prosiť ich o orodovanie, keď potrebujeme nejakú tú milosť vyprosiť od Pána Boha; toto všetko je nie len v poriadku, ale je to výborné! Počas celých dejín Cirkvi sme povzbudzovaní k tomu, prosiť svätých o ich príhovor. Ale skúsme ísť dnes ešte ďalej. Nekontaktovať sa s nimi LEN príležitostne, ale pestovať vzťahy so svätými stále. Čo sa týka svätých, je to tak, ako som spomínala kúsok skôr- že oni sú pri nás vždy, keďže sú v nebi tak priestor a čas a vzdialenosti pre nich nie sú nijakou prekážkou či obmedzením. Sú pri nás, milujú nás a teší ich ujímať sa nás a byť s nami, pomáhať nám. A z našej strany je potrebná túžba budovať a pestovať s nimi tento vzťah. Vieme dobre, že nič sa nedá nasilu, a tak ako Pán Ježiš, ani svätí nás nebudú nútiť. Ich prítomnosť pri nás je plná lásky, ale zároveň nesmierne diskrétna a ponechávajúca úplnú slobodu. Slobodu prijať vzťah s nimi, či neprijať. Čo môžeme my urobiť z našej strany, čo sa týka vzťahu so svätými? Myslím, že všetci vlastne viete. Odpoveď je úplne spontánna. Asi každý z nás má skúsenosť, že keď ho nejaký svätý zaujal, “oslovil”, tak spontánne sa snažil zohnať si o ňom nejakú knižku, obrázok, modlitbu k nemu, atď... niečo, cez čo by ho spoznal viac, dozvedel sa o ňom viac, ... toto je výborné, spontánne a zároveň úplne správne: vzťah ide cez poznanie, vzájomné spoznávanie sa. Keď chcem niekoho spoznať viac, chcem sa o ňom čo najviac 3 dozvedieť. Aj preto vznikli knihy životopisy svätých, biografie, a podobná nesmierne cenná literatúra, ktorá prináša hojné ovocie počas celých dejín Cirkvi. A toto je také malé- veľké pozvanie aj pre každého jedného z nás na takpovediac začiatku tohto nového roka- spoznať viac, bližšie, hlbšie, osobnejšie našu blahoslavenú Máriu Celestu Crostarosa a možnože- ak budete chcieť- si vytvoriť, či prehĺbiť vzťah s ňou. A je to pozvanie práve v duchu tých slov, ktoré som už niekoľkokrát spomenula a ktoré, ako to silno vnímam, vybral sám Pán pre nás na tento čas, na toto obdobie, na túto tému, na dnes: ”Nie my si vyberáme svätých, ale svätí si vyberajú nás.” Čo na to poviete? Čo poviete zoči-voči tomu, že ste tu dnes v istom zmysle preto, že si vás - z Pánovej milosti a v súlade s jeho tajomnými, no láskyplnými zámermi- vybrala sama Mária Celesta? Že v pozadí všetkých iných vonkajších, viditeľných dôvodov typu, že ste si už zvykli na tieto stretnutia chodiť, že vás sem ktosi pozval, že ste dostali pozvánku, že ste akurát mali voľno- že za tým všetkým je Božie vedenie a osobitné vyvolenie si každého z vás, z nás, zo strany blahoslavenej Márie Celesty? Je to sila a veľmi vzácne, nie?

Kompletný text prednášky

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 532 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI