Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

Spolu prežívame tento čas pandémie- výnimočný čas, v ktorom akosi nič nie je ako vždy- ako normálne, ako zvyčajne. Na mnohých doliehajú súčasné obmedzenia veľmi konkrétne a bolestne, mnohí trpia kvôli fyzickej izolácii, odlúčenosti od svojich blízkych. Mnohí bolestne pociťujú obmedzenie verejných bohoslužieb, nemožnosť (takmer) prijímať Ježiša v Eucharistii.

My, sestry, si uvedomujeme, akú máme nesmiernu milosť, že tu v kláštore žijeme s Ním, so živým eucharistickým Ježišom pod jednou strechou a smieme Ho prijímať a navštevovať v našej kláštornej kaplnke “bez obmedzení” a tieto dni- týždne- sú pre nás časom každodennej intenzívnej, vrúcnej modlitby o Božie milosrdenstvo nad nami, ukončenie pandémie a Jeho blízkosť pri všetkých tých, ktorí trpia v jej dôsledku a osobitným spôsobom pre zomierajúcich, za pomoc zdravotníkom a dobrovoľníkom a radosť večného života pre zosnulých... A práve toto je čas, v ktorom blahoslavená Matka Mária Celesta Crostarosa prichádza ku každému z nás. S čím? Predovšetkým s láskou a darom blízkosti. Každý už máme skúsenosť s tým, že niekedy nám najviac pomôže nie to, že nám náš priateľ dá nejakú múdru a hotovú odpoveď na naše otázky, dilemy, utrpenie, ale to, že jednoducho JE s nami, pri nás. Bl. Mária Celesta ako naša priateľka je pri každom jednom z nás. A oproti akémukoľvek nášmu “pozemskému” priateľovi má tú výhodu, že pre ňu neplatia žiadne “obmedzenia”, ani fyzické bariéry či vzdialenosti;) Môže ( a aj je!) byť s nami, pri nás stále, a ako sme to už spomínali na jednom z predošlých stretnutí- úlohu sprevádzať nás, svojich priateľov, ktorých jej Pán zveril a stále zveruje, byť nám nablízku, pomáhať nám, viesť nás a prihovárať za na nás, prijala od Pána ako svoju osobitnú misiu, poslanie v Cirkvi- až do konca čias. Nezabúdajme na to, že to tak je, a že ona je s nami; a tou najväčšou túžbou akéhokoľvek svätého, ktorý je v nebi- aj našej Matky Celesty, ženy tak veľmi zamilovanej do Ježiša- je viesť nás bližšie k Pánovi v akýchkoľvek okolnostiach sa nachádzame, čímkoľvek prechádzame... Práve táto situácia, v ktorej žijeme, čas obmedzení, (takmer) nemožnosť zúčastňovať sa svätých omší a prijímať Ježiša v Eucharistii- sa môže stať výnimočným časom výnimočného stretnutia sa s Bohom. Nejestvuje nič, čo by bolo vyňaté spod Jeho moci a pôsobenia.

Kompletný text prednášky

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 513 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI