Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Môj Pane, ty si poklad nevyčísliteľnej hodnoty; bohatstvo, ktoré sa nekončí; krása, ktorej sa nič nevyrovná.

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

 Kde bolo, tam bolo...   

... bol raz jeden všemohúci Kráľ. Blahoslavená Mária Celesta začína svoje rozprávanie jasavou oslavou a chválospevom, ktorý vytryskuje z hlbín jej srdca, očareného a uchváteného naším Bohom v Jeho sláve, veľkosti, moci a majestáte. A nenachádza lepšie slová, ktorými by mohla vyjadriť svoje zvelebenie, ako slová všetkých svätých v nebi: „Vzdávame Ti vďaky, Pane Bože Všemohúci, ktorý si, ktorý si bol a ktorý prídeš, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať!“ (Zjv 11,17) Mária Celesta zvelebuje Kráľa kráľov, ktorý prichádza, aby zaujal kráľovstvo, ujal sa svojej vlády a začal kraľovať.

„Za horami za dolami...“- Mária Celesta pokračuje a rozpráva o tomto kráľovstve, tak vytúženom pre Kráľa. Hovorí o tom, že týmto kráľovstvom je srdce každého človeka: „ ´Ujal si sa svojho kráľovstva´- veď už od počiatku si si stvoril ľudské srdce pre seba, ako svoj trón! Áno, ľudské srdce si urobil svojím trónom, a tu prebývaš s potešením (spokojnosťou, rozkošou): až tak Ťa zredukovala[1] nadmiera Tvojej božskej lásky!“ Mária Celesta rozpráva o Kráľovi, ktorý- hoci Mu patrilo úplne všetko, celý vesmír a celý svet, mal všetko a nechýbalo Mu nič- si vybral za svoje kráľovstvo ľudské srdce, aby práve tu prebýval, zasadal, radoval sa, kraľoval... Mária Celesta s dojatím rozpráva o nepochopiteľnej „rozkoši, spokojnosti a potešení“, aké nachádza všemohúci a ten najbohatší Kráľ v biednom, úbohom príbytku- chatrči- akým je srdce hriešneho človeka. A tiež o Jeho jednoznačnej a nekompromisnej voľbe práve tohto za svoje vytúžené kráľovstvo. Mária Celesta nad tým akoby krúti hlavou a napokon sa zmôže iba na jediný povzdych- lepšie povedané- výkrik, ktorým sa obracia na tohto nepochopiteľného Kráľa a ktorý zhrňuje všetko, čo prežíva a čo nedokáže vmestiť do slov: „Až takto Ťa zredukovala nadmiera Tvojej božskej lásky!!!“ Mária Celesta hovorí o Kráľovej nadmernej- príliš veľkej- láske, ktorá Ho pohla zostúpiť z neprístupného majestátu svojej slávy v nebesiach, aby žil s nami v našej realite..

Kompletný text prednášky

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 775 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI