Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

Vo všetkom, čo musíš vykonať pre seba alebo pre blížneho, maj zrak upretý iba na mňa, bez obáv a bez ľudských ohľadov.

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

Čo sa týka Márie Celesty, pri čítaní jej diel by sme si všimli, že téma Boha- OTCA je pre ňu jednoznačne srdcovou záležitosťou. Možno nie na úplne prvý pohľad, ale čím viac ju ja sama poznávam, čím viac čítam jej texty, tým zreteľnejšie to vidím. Preto vravím, že to možno nevidno na prvý pohľad, lebo na prvý pohľad bl. Mária Celesta, ako každá zaľúbená nevesta, najviac píše a ospevuje svojho milovaného Ženícha, všetko v jej dielach sa točí okolo Neho, znova a znova...

Ako však poznávame Máriu Celestu hlbšie, môžeme uvidieť, že Boh – OTEC zaujíma v jej srdci a dielach veľmi osobitné miesto. Keby sme chceli urobiť taký matematický pomer toho, koľkokrát spomína napríklad Ježiša a koľkokrát Boha- Otca, priznávam, že Ježiš by to jednoznačne vyhral :). Ale aj keď Boha- OTCA spomína azda menej, keď Ho spomína, keď o Ňom píše, robí to takým spôsobom, že je to- dovolím si povedať- ešte výrečnejšie ako mnoho slov... a naozaj vidno, že Boh- OTEC je pre ňu srdcovkou, doslova pokladom. V tomto kontexte vám teraz prečítam, ako sa (bl. Mária Celesta) prihovára Bohu Otcovi vo svojom komentári k modlitbe Otče náš:

 

„ Môj najdrahší Otče, Ty si celé moje dobro! Keď premýšľam o slovách „Otče náš“, mám pocit, akoby som si k srdcu vinula najväčší POKLAD!“  

 

Vidíte? Bl. Mária Celesta nazýva Boha OTCA svojím POKLADOM!  A to nie hocijakým, ale zdôrazňuje, že je pre ňu tým najväčším a najdrahším POKLADOM! Prijmime toto naše dnešné stretnutie ako pozvanie Márie Celesty nechať sa obohatiť – ňou samou! Na jednom z našich dávnejších stretnutí sme si hovorili o tom, že podstatnou črtou priateľstva je vzájomnosť, vzájomné obdarúvanie sa, vzájomné zdieľanie; poklad jedného sa stáva pokladom toho druhého, priatelia majú akoby všetko spoločné... a v tomto duchu Vás teda pozývam k účasti na tomto stretnutí. Znovu Vás pozývam započúvať sa do slov Matky Márie Celesty ako skutočne jej PRIATELIA; čiže nechať sa ňou obdarovať, nechať sa ňou obohatiť. A tým POKLADOM, s ktorým sa chce DNES s nami podeliť, DAR, ktorým nás chce DNES obdarovať, je jej vzťah s Bohom OTCOM, to, ako HO ona vnímala, poznávala, kým bol Boh OTEC v jej živote. 

 

Kompletný text prednášky

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 327 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI