Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Láska prebýva v jednoduchosti.

Ježišu, utrpenie, ba aj samotnú smrť si považoval za nič v porovnaní s nekonečným zaľúbením v plnení Božej vôle.

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.


Sestra Mária Celeste (krstným menom Anna Maria) Lagonigrová už sedem rokov trpela na chronickú otalgiu ucha spojenú s bolesťami a hnisavým výtokom z ucha. MUDr. Elio Albanese stanovil diagnózu nasledovne: chronický hnisavý zápal stredného ucha s perforáciou bubienka a úbytkom sluchu... 

Choroba sa rozvíjala v priebehu desiatich rokov, pričom raz bol jej priebeh akútnejší a inokedy miernejší. Liečenie neprinášalo nijaké výsledky. Pacientku často bolelo ucho, mávala horúčku a z ucha jej vytekal hnis. Choroba pacientkin život síce neohrozovala, ale výrazne znižovala jeho kvalitu. Tento stav trval od siedmeho do osemnásteho roku života sestry Lagonigrovej. V lekárskej praxi sa tento problém rieši chirurgickým zákrokom, zvlášť ak ide o akútnu fázu ochorenia.

Dňa 13. septembra 1955 počas osláv 200. výročia smrti Božej služobnice Márie Celesty Crostarosa požiadala istá sestra vtedajšiu novicku Annu Mariu, aby si položila hlavu stranou  s chorým uchom na hruď matky Crostarosa, zakladateľky rehole. Sestra Lagonigrová v tej chvíli pocítila, že bolesť ustúpila a vrátil sa jej sluch. Následné lekárske vyšetrenia, ktoré vykonali viacerí odborníci, potvrdili, že v jej ľavom uchu sa na nižšej zadnej stene nachádza drobné miesto s hojacou sa jazvou a na prednej dolnej časti je takmer nepostrehnuteľná jazva.

*****

Choroba sestry Marie Celesty Lagonigrovej sa začala ešte v jej detstve a pretrvávala aj po jej vstúpení do Kláštora najsvätejšieho Spasiteľa vo Foggii, ktorý patrí do Rehole najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorú založila Mária Celesta Crostarosa.

Niekoľko dní po obliečke sestry Lagonigrovej, ktorá sa konala 8. septembra 1955, sa slávilo 200. výročie smrti zakladateľky, ktoré pripadalo presne na 14. septembra 1955. Pri tej príležitosti boli zakladateľkine telesné pozostatky prevezené z Kostola svätého Dominika do kláštora redemptoristiek a umiestnené v kláštornom kapitulári. Dňa 13. septembra sa okolo 19. hodiny celé spoločenstvo mníšok zhromaždilo pri zakladateľkinom tele. Bola tam aj chorá sestra Lagonigrová, ktorá už dávno predtým prosila zakladateľku o príhovor. V tento deň sa však ešte vrúcnejšie modlila za milosť uzdravenia a spolu s ňou o to isté prosili aj ostatné sestry.

Uzdravená sestra opisuje túto šťastnú udalosť nasledovne:

„Choroba uší ma sprevádzala od detstva. Môj zdravotný stav pobádal k vytrvalej modlitbe na príhovor ctihodnej matky Crostarosy nielen mňa, ale aj moju mamu a moje spolusestry.

 Dňa 13. septembra 1955 o 19. hodine sa konalo kánonické určenie totožnosti telesných pozostatkov matky Celesty Crostarosa v kláštornom kapitulári, do ktorého pozvali aj mňa, novicku, a dve postulantky, sestru M. Angelu a sestru M. Paolu. Potom som zrazu pocítila, ako ma sestra zdravotníčka, M. Giovanna Arbore, chytila za plece a položila moju chorú hlavu na hruď Márie Celesty prv, než zatvorili a zapečatili urnu. Vo chvíli, keď sa moja hlava a choré ucho dotkli tela ctihodnej matky, som pocítila veľkú úľavu a ihneď som počula hlasy sestier prítomných v kapitulári. [Treba dodať, že telo onedlho blahoslavenej matky Celesty sa zachovalo v celosti a odpočíva v kláštore redemptoristiek vo Foggii]. Hneď som si bola istá, že sa stal zázrak a že som dostala veľkú milosť. Na druhý deň ráno, 14. septembra, teda presne v deň, keď sme slávili 200. výročie smrti matky Crostarosy, som si po prebudení všimla, že moje uši sú úplne suché a zdravé. Výborne som počula aj zvonenie zvona, ktorý budil spoločenstvo a zvolával ho k modlitbe. Dovtedy ma každé ráno prichádzala budiť jedna zo sestier, ktorá mnou vždy zatriasla. Odvtedy sa mi už nikdy nezopakoval zápal ucha ani akékoľvek iné problémy so sluchom, dokonca ani počas rôznych infekcií a prechladnutia.“ 

Príbuzní a sestry jednohlasne potvrdili výpoveď uzdravenej.

 Dňa 19. februára 2015 lekári – znalci pracujúci pre Kongregáciu pre kauzy svätých jednohlasne vyhlásili, že išlo o okamžité, úplné, trvalé a vedecky nevysvetliteľné uzdravenie. Dňa 9. júna 2015 vyjadril kongres teológov jednohlasný pozitívny názor, že uzdravenie sa udialo na príhovor ctihodnej Márie Celesty Crostarosa. Dňa 3. novembra 2015 riadne zhromaždenie kardinálov a biskupov jednohlasne potvrdilo názor teológov a lekárov. 

Dňa 14. decembra 2015 pápež František schválil vydanie dekrétu o zázraku na príhovor ctihodnej Márie Celesty Crostarosa, čím otvoril cestu k jej blahorečeniu, ktoré sa uskutoční vo Foggii dňa 18. júna 2016.

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 245 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI