Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Ja som srdcom Otca, ktoré poslal na svet, aby svojim stvoreniam odhalil pravdu o sebe samom.

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

Ježiš zomrel, aby žil ako zmŕtvychvstalý vo svojich stvoreniach.

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

Najväčším potešením Boha je bývať medzi ľuďmi...

  • Matka Celesta bola tak zaľúbená do Pána, že „zase“ to bude o Ňom; ona nás vedie vždy k Nemu
  • Dnešná téma je o tom, ako nám Matka Celesta pomáha pripraviť sa na Vianoce
  • Vianoce- príchod Pána na zem

 Už od čias Starého Zákona Boh často vyjadroval túto túžbu, a nachádzal si medzi ľuďmi svojich poslov, prorokov, hovorcov, ako boli Abrahám, Mojžiš, proroci... Sám Boh vytváral prostredie, kde by mohol byť blízko svojho ľudu- ako Oblak, vrch Sinaj, Stánok Stretnutia... Ale BOH stále „nemal dosť“ blízkosti s ľuďmi. Nakoniec uskutočnil svoj plán lásky a poslal Syna, postavil si stánok uprostred svojho ľudu, stal sa Bohom Emanuelom- Bohom s nami...

  • Rovnako aj blahoslavená Matka Mária Celesta veľmi často píše o tejto túžbe Boha BYŤ BLÍZKO ČLOVEKA
  • Vo svojich spisoch často hovorí o tom, že vyvoleným a obľúbeným príbytkom pre Pána sme my- naše srdcia
  • Keď sa BOH dával poznať Matke Celeste- dával sa poznať ako BOH, KTORÝ SA TÚŽI DAROVAŤ ČLOVEKU ( „ VRÚCNE SOM ZATÚŽIL DAŤ SVETU SVOJHO DUCHA A OBDARIŤ NÍM SVOJE STVORENIA, ABY SOM ŽIL S NIMI A V NICH AŽ DO KONCA SVETA; S NESMIERNOU LÁSKOU SOM IM DAROVAL SVOJHO JEDNORODENÉHO SYNA..“
  • Vieme, že každý DARCA túži po tom, aby jeho dar bol prijatý
  • MATKA CELESTA nám POMÁHA PRIJAŤ DAR JEŽIŠA
  • Môže sa stať, že nepociťujeme túžbu po Ňom, že máme v srdci chladno.. v tom prípade môžeme Pána prosiť o milosť TÚŽBY PO ŇOM; nemusíme sa báť, ON sa nepohorší, dobre pozná stav nášho srdca;)
  • Vianoce sú milostivým časom, kedy Ho môžeme nanovo prijať do našich sŕdc... dnešné stretnutie je pozvaním pre nás- pozvaním Matky Celesty prijať Ježiša do nášho srdca a Ježišovým pozvaním pre nás cez ňu

Kompletný text prednášky 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 25 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI