Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Nech sa láska stane tvojím pokrmom.

Ja som srdcom Otca, ktoré poslal na svet, aby svojim stvoreniam odhalil pravdu o sebe samom.

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

Láska prebýva v jednoduchosti.

Najväčším potešením Boha je bývať medzi ľuďmi...

  • Matka Celesta bola tak zaľúbená do Pána, že „zase“ to bude o Ňom; ona nás vedie vždy k Nemu
  • Dnešná téma je o tom, ako nám Matka Celesta pomáha pripraviť sa na Vianoce
  • Vianoce- príchod Pána na zem

 Už od čias Starého Zákona Boh často vyjadroval túto túžbu, a nachádzal si medzi ľuďmi svojich poslov, prorokov, hovorcov, ako boli Abrahám, Mojžiš, proroci... Sám Boh vytváral prostredie, kde by mohol byť blízko svojho ľudu- ako Oblak, vrch Sinaj, Stánok Stretnutia... Ale BOH stále „nemal dosť“ blízkosti s ľuďmi. Nakoniec uskutočnil svoj plán lásky a poslal Syna, postavil si stánok uprostred svojho ľudu, stal sa Bohom Emanuelom- Bohom s nami...

  • Rovnako aj blahoslavená Matka Mária Celesta veľmi často píše o tejto túžbe Boha BYŤ BLÍZKO ČLOVEKA
  • Vo svojich spisoch často hovorí o tom, že vyvoleným a obľúbeným príbytkom pre Pána sme my- naše srdcia
  • Keď sa BOH dával poznať Matke Celeste- dával sa poznať ako BOH, KTORÝ SA TÚŽI DAROVAŤ ČLOVEKU ( „ VRÚCNE SOM ZATÚŽIL DAŤ SVETU SVOJHO DUCHA A OBDARIŤ NÍM SVOJE STVORENIA, ABY SOM ŽIL S NIMI A V NICH AŽ DO KONCA SVETA; S NESMIERNOU LÁSKOU SOM IM DAROVAL SVOJHO JEDNORODENÉHO SYNA..“
  • Vieme, že každý DARCA túži po tom, aby jeho dar bol prijatý
  • MATKA CELESTA nám POMÁHA PRIJAŤ DAR JEŽIŠA
  • Môže sa stať, že nepociťujeme túžbu po Ňom, že máme v srdci chladno.. v tom prípade môžeme Pána prosiť o milosť TÚŽBY PO ŇOM; nemusíme sa báť, ON sa nepohorší, dobre pozná stav nášho srdca;)
  • Vianoce sú milostivým časom, kedy Ho môžeme nanovo prijať do našich sŕdc... dnešné stretnutie je pozvaním pre nás- pozvaním Matky Celesty prijať Ježiša do nášho srdca a Ježišovým pozvaním pre nás cez ňu

Kompletný text prednášky 

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 112 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI