Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Láska prebýva v jednoduchosti.

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

Ja som srdcom Otca, ktoré poslal na svet, aby svojim stvoreniam odhalil pravdu o sebe samom.

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

"Kráľ môjho srdca, svojím slovom si ma stvoril a povolal si ma z nebytia k bytiu; v tvojom slove mám život. Tvoje slovo sa splnilo a vďaka tomu teraz žijem v tebe. "

Na dnešnom stretnutí sa ponorme  do živej studne Božieho slova. Matka Celesta pila z tejto studne, prichádzala k nej a k nej privádza aj nás! Žila v dobe, kedy Sväté Písmo bolo nedostupné pre Boží ľud a dokonca aj pre rehoľníkov. Ani kláštory v 18. stor. nemohli prechovávať celé Sväté Písmo. Jediným možným prístupom ku Svätému Písmu bola liturgia, liturgické knihy (misál a breviár) a kázne.

Mária Celesta však aj napriek nepriazni svojej doby odkrýva, že Božie slovo je najčistejším prameňom duchovného života a aj iných privádza k tomuto nevysychajúcemu žriedlu, čím predbehla svoju dobu. V neskorších rokoch svojho života, kedy bola Mária Celesta predstavenou kláštora, učila rozjímať aj svoje spolusestry, pre ktoré napísala veľa komentárov k textom Nového aj Starého zákona. Robila to preto, aby na príklade biblických textov ukázala, ako Boh uskutočňuje svoj plán spásy, ktorý má s ľudstvom ako celkom, ale aj s každým jednotlivým človekom.

V slovenčine sú dostupné jej komentáre k textom evanjelií spojených s obdobím Adventu, Vianoc a Veľkého pôstu. Okrem toho rozoberala veľmi podrobne Evanjelium svätého Jána a Veľpieseň.

Odkiaľ mala Mária Celesta schopnosť prenikať do hĺbky Božieho slova a vysvetľovať ho? Sama na túto otázku odpovedá takto: „Dobro moje, prostredníctvom zjednotenia môjho ducha so Slovom mi dávaš múdrosť. Skrze seba samého mi odovzdávaš dar rozumu, aby som videla a chápala, čo je pravda. Udeľuješ mi aj... dar rady, aby som... pomáhala svojim blížnym prijať pravdu tvojho svätého evanjelia.“

Kompletný text prednášky 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 756 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI