Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

Láska prebýva v jednoduchosti.

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

"Môj Pane, ty hľadáš tých, čo by ťa počúvali! "Takto by sa dali zhrnúť celé dejiny spásy: Boh hovorí a chce byť počutý, hľadá tých, ktorí by ho pozorne počúvali, ktorí by počúvali s láskou!

Výzva: čujte, počúvajte, ... sa ozýva nespočetnekrát na stránkach Svätého písma. Boh zvlášť skrze prorokov vyzýval ľud k tomuto základnému postoju.

Dráma človeka – naša dráma spočíva v tom, že my nechceme počúvať. A pretože nechceme počúvať Boha, nechceme počuť cestu života a šťastia, spôsobujeme si mnohé problémy a ťažkosti. Koreňom našich hriechov je práve nepočúvanie Boha – povedali sme si to dosť jasne! Vo svojej hlúposti pohŕdame Božou múdrosťou, Božím svetlom pre náš život, a pretože Boh rešpektuje naše rozhodnutie, musíme si niesť aj dôsledky našich rozhodnutí.

Bl. Matke Celeste aj nám Ježiš adresuje tieto slová: „Všetky moje stvorenia milujem rovnakou nekonečnou láskou... Túžim rodiť dobro v každom srdci a dať sa všetkým, hoci pri tom znášam tisíce urážok od nevďačníkov. Pozri, dcéra, ako rovnako milujem všetky duše, a túžim po jedinečnom dobre každej z nich. Nemôžem konať inak, lebo moja dobrota je nekonečná. Moje stvorenia sú zaslepené svojou nevedomosťou a z nedostatku lásky ku mne usudzujú, že niekomu nadŕžam.“

Božia láska sa dáva všetkým – v hojnosti. Boh nemiluje jedného na 10 %, druhého na 30% a ďalšieho, ktorý je dobrý na 90% ! On je stále milujúci, maximálne – nekonečne milujúci a štedrý, ak keď naše srdce je uzatvorené! Dáva sa všetkým - rozsievač seje všade! Boh je vo svojej márnotratnej láske k nám nenapraviteľný, nezastaviteľný a nepoučiteľný! Má odvahu milovať, hoci z nášho ľudského pohľadu jeho láska „vyjde nazmar“ ! Boh jednoducho nevie nemilovať, on neustále vychádza a bude vychádzať aby rozsieval lásku, aby k nám neustále hovoril.

Kompletný text prednášky 

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 50 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI