Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Láska prebýva v jednoduchosti.

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

Ja som srdcom Otca, ktoré poslal na svet, aby svojim stvoreniam odhalil pravdu o sebe samom.

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

"Môj Pane, ty hľadáš tých, čo by ťa počúvali! "Takto by sa dali zhrnúť celé dejiny spásy: Boh hovorí a chce byť počutý, hľadá tých, ktorí by ho pozorne počúvali, ktorí by počúvali s láskou!

Výzva: čujte, počúvajte, ... sa ozýva nespočetnekrát na stránkach Svätého písma. Boh zvlášť skrze prorokov vyzýval ľud k tomuto základnému postoju.

Dráma človeka – naša dráma spočíva v tom, že my nechceme počúvať. A pretože nechceme počúvať Boha, nechceme počuť cestu života a šťastia, spôsobujeme si mnohé problémy a ťažkosti. Koreňom našich hriechov je práve nepočúvanie Boha – povedali sme si to dosť jasne! Vo svojej hlúposti pohŕdame Božou múdrosťou, Božím svetlom pre náš život, a pretože Boh rešpektuje naše rozhodnutie, musíme si niesť aj dôsledky našich rozhodnutí.

Bl. Matke Celeste aj nám Ježiš adresuje tieto slová: „Všetky moje stvorenia milujem rovnakou nekonečnou láskou... Túžim rodiť dobro v každom srdci a dať sa všetkým, hoci pri tom znášam tisíce urážok od nevďačníkov. Pozri, dcéra, ako rovnako milujem všetky duše, a túžim po jedinečnom dobre každej z nich. Nemôžem konať inak, lebo moja dobrota je nekonečná. Moje stvorenia sú zaslepené svojou nevedomosťou a z nedostatku lásky ku mne usudzujú, že niekomu nadŕžam.“

Božia láska sa dáva všetkým – v hojnosti. Boh nemiluje jedného na 10 %, druhého na 30% a ďalšieho, ktorý je dobrý na 90% ! On je stále milujúci, maximálne – nekonečne milujúci a štedrý, ak keď naše srdce je uzatvorené! Dáva sa všetkým - rozsievač seje všade! Boh je vo svojej márnotratnej láske k nám nenapraviteľný, nezastaviteľný a nepoučiteľný! Má odvahu milovať, hoci z nášho ľudského pohľadu jeho láska „vyjde nazmar“ ! Boh jednoducho nevie nemilovať, on neustále vychádza a bude vychádzať aby rozsieval lásku, aby k nám neustále hovoril.

Kompletný text prednášky 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 729 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI