Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 Ježiš Matke Celeste povedal:

  • Môj božský jas ničí škvrny, do ktorých bola duša nedobrovoľne stiahnutá svojou krehkosťou. Preto vždy, keď ma budeš prijímať vo svätom prijímaní, vzbuď si úmysel prijať nanovo v mojom srdci a skrze moju krv krstné rúcho. A buď si istá, že vždy, keď vstúpiš so mnou do zjednotenia v láske, vyjdeš ešte krajšia a čistejšia.

Mária Celesta sa delí so svojou skúsenosťou, čo spôsobilo v nej sväté prijímanie:

  • Dnes ráno po svätom prijímaní, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, sa mi zdalo, že si vošiel do mojej duše. Tvoj božský Duch vošiel ako prudký svetelný šíp a prenikol celú moju dušu. Vtedy som si uvedomila, že v tebe, Slovo Otca, mi bol daný Duch pravdy, ktorého som v srdci prijala ako ohnivý a zároveň sladký šíp, ktorý vo mne spálil všetko moje zlo; v jeho svetle som sa javila sebe samej ako dvojročné dieťa v tvojom srdci. Môj drahý Milovaný, nikdy nedokážem vyjadriť, kým si! Si poklad nevyčísliteľnej hodnoty; bohatstvo, ktoré sa nekončí; krása, ktorej sa nič nevyrovná. Si môj a ja som sa prestala báť, pretože mám teba; tvoje bohatstvá sú moje, a moje zlo je pochované v tvojom dobre.

Eucharistia nás tou istou láskou, ktorú v nás zapaľuje, chráni predbudúcimi smrteľnými hriechmi. Čím väčšiu účasť máme na Kristovom živote a čím väčšie pokroky robíme v priateľstve s ním, tým ťažšie sa od neho odlúčime smrteľným hriechom. Eucharistia nie je zameraná na odpúšťanie smrteľných hriechov. To je vlastné sviatosti zmierenia.

Matka Celesta na konci svojho duchovného denníka: Rozhovory duše s Ježišom zapísala:

Ďaleko od teba Ježišu je ľahké spáchať hriech...vôbec sa nedivím, že biedni ľudia na svete upadajú do toľkých smrteľných hriechov a bied. Nemôže sa diať inak, ak sa nachádzajú mimo tejto účinnej ochrany...keď ťa človek stratí z dohľadu, hneď padá.

Kompletný text prednášky

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 89 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI