Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

Vo všetkom, čo musíš vykonať pre seba alebo pre blížneho, maj zrak upretý iba na mňa, bez obáv a bez ľudských ohľadov.

 Bl. Mária Celesta vnímala celý svoj život a všetko, čo ho tvorilo (to je veľmi dôležité) ako zjavenie Božej milosrdnej lásky.

„Vo všetkom žiari oheň milosrdnej lásky môjho Boha!“ Boh mi zjavuje svoje milosrdenstvo cez všetko: cez ľudí, udalosti, situácie, cez požehnanie, ťažkosti, utrpenie... Ak teda Boh mi preukazuje skrze to všetko svoje milosrdenstvo, pozýva ma na cestu prijatia iných ľudí – príjemných aj nepríjemných, situácii, okolností, a koniec koncov aj seba. Som „objektom“ jeho milosrdenstva a preto som pozvaná žiť hlbokým seba prijatím!

Bože môj, koľko dobier a úžitku vydobývaš z tých najdrobnejších prejavov nášho života, ktoré sa nám zdajú byť akoby náhodné! Aké obdivuhodné sú tvoje rozhodnutia! Aké sú pre nás užitočné! Stačí povedať, že pochádzajú zo srdca, ktoré nás úprimne miluje a je plné múdrosti. Dobro moje jediné, stačí, že ťa môžem vlastniť a to ma úplne napĺňa šťastím. V tomto živote už netúžim po inom, než po tebe, jediné moje všetko!

Matka Celesta píše: Koľko dobier a úžitku vydobývaš z tých najdrobnejších prejavov nášho života, ktoré sa nám zdajú byť akoby náhodné! Človek, ktorý má vnímavé a otvorené srdce vidí Božie stopy vo svete, vo svojom živote... A znova jej úžas: Aké obdivuhodné sú tvoje rozhodnutia! Aké sú pre nás užitočné! Stačí povedať, že pochádzajú zo srdca, ktoré nás úprimne miluje a je plné múdrosti. Nikdy nepochybujme, že všetko pochádza zo srdca, ktoré nás miluje a ktoré vie, čo je pre nás dobré! On jedine to vie! Verme tomu a nedajme sa okradnúť o túto istotu lásky a dôvery.

V autobiografii Matka Celesta píše: Pán ma neustále obdarúval Božou milosťou. Učil ma, ako mám plniť úlohu vrátničky, a bol mojím spoločníkom vo všetkom, čo som robila. Môj Pán Ježiš Kristus mi pripomínal moje povinnosti. Moja duša vo všetkom cítila duchovnú vôňu Božej prítomnosti, ktorá bola nesmierne čistá, príjemná a s ničím neporovnateľná. Nebola to telesná, ale duchovná spoločnosť, ktorá priam roztápala moje srdce v láske.

Zdalo sa mi, že sa vtedy spĺňa jeho prisľúbenie: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Akým veľkým požehnaním je pre vernú dušu tvoja spoločnosť! Čoho by sa mala báť, keď má také šťastie na tomto svete? Keby sme mali živú vieru vo svojich pozemských aj duchovných potrebách, nestrácali by sme odvahu ani v trápeniach tohto biedneho života. Sama som sa presvedčila, že Pán je silným štítom proti všetkým mojim nepriateľom. On je jediný osloboditeľ a obranca pred akýmkoľvek zlom, je všetkým dobrom pre dušu, ktorá v neho s dôverou dúfa. On je môj Otec aj moja Matka, jediné bytie a môj život.

Čo je nádherné v tomto texte je normálnosť a krása života, ktorý Matka Celesta viedla v kláštore – lebo také bolo jej povolanie. Keď ju Ježiš obdarúval svojou milosťou a cítila priam vôňu jeho prítomnosti, možno by sme čakali, že jej dni života budú ubiehať v neustálych extázach, vytrženiach, vznášaní sa ... A tu máme  zmienku o samých „prízemných“ veciach: Ježiš ju učí ako si má plniť úlohu vrátničky, je jej spoločníkom vo všetkom, čo robí – vo všetkom (spomeňme napr. varenie, pranie, žehlenie, práca v záhrade). Ba dokonca jej Ježiš pripomína o jej povinnostiach. My by sme Boha videli najradšej iba v kostole, stretali ho v modlitbe, a iných nábožných veciach (a tam samozrejme je prítomný, ale nielen!) ale, prečo by on nemohol byť s nami aj medzi hrncami, kopou bielizne na žehlenie, vo všetkom čo robíme. Túto lekciu nám dnes dáva Matka Celesta: Ježiš je naším spoločníkom vo všetkom, čo robíme!

Kompletný text prednášky

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 350 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI