Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Láska prebýva v jednoduchosti.

Ježišu, utrpenie, ba aj samotnú smrť si považoval za nič v porovnaní s nekonečným zaľúbením v plnení Božej vôle.

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

Cesta duchovného života, ako ju chápala a prežívala blahoslavená Mária Celesta, nie je ponukou len pre kontemplatívne sestry redemptoristky, ale je výzvou pre kresťanov tretieho tisícročia. Môžeme to smelo povedať, lebo jej texty by mohli byť výborným komentárom k Apoštolskému listu Novo millenio ineunte uverejnenom pri príležitosti zakončenia Veľkého jubilea roku 2000. Dnes už svätý pápež Ján Pavol II.  ukazuje v tomto liste celej Cirkvi smer na tretie tisícročie. Čo nám radí?: Zahľadieť sa do tváre Ježiša Krista, lebo len vtedy budeme schopní poznať ho, milovať a nasledovať.

Blahoslavená Mária Celesta si nevymyslela svoju vlastnú duchovnú cestu, ale žila v hlbokom spojení s Ježišom Kristom, svojím Pánom a Učiteľom, ktorý sám dával jej životu formu a smer. Ona sama teda nikdy nerozdelila duchovný život na body, ale prežívala ho celistvým, nie roztriešteným spôsobom. Aby sme však mohli sledovať jej duchovnú púť, pokúsime sa ju opísať v bodoch.  

Kompletný text prednášky

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 249 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI