Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

Matka Celesta je pre nás učiteľkou duchovného života je učiteľkou modlitby. Napísala niekoľko diel o modlitbe, ktoré nie sú opracovaním metódy, techniky modlitby, ale predovšetkým ukázaním ako Boh koná v duši človeka, ako sa Boh k nám približuje. Matka Celesta nás nepoúča ako sa modliť, ale zdieľa s nami svoju cestu modlitby, píše o nevyhnutnej otvorenosti srdca na Božie pôsobenie a poslušnosti Duchu Svätému, poodhaľuje nám svoje srdce a najdôležitejší vzťah – vzťah lásky a odovzdanosti k Bohu.  V diele „stupne modlitby“ , ale aj v iných svojich textoch, predovšetkým v rozhovoroch duše s Ježišom, jednoducho opisuje ako veľmi nás chce Boh obdarovať a akými spôsobmi priťahuje človeka k sebe. Jej zápisky ktorými sa s nami delí zdôrazňujú predovšetkým Božiu lásku, ktorá sa nám dáva, podarúva bez našich zásluh, ukazuje lásku Boha, ktorý nás predchádza aj sprevádza svojou milosťou. Pri čítaní jej textov nemôžeme si nevšimnúť jej neustály úžas, údiv, nadšenie, obdiv nad Božími spôsobmi približovania sa k človeku, jeho vernú a vytrvalú lásku, jeho silu a nehu milosrdenstva.  

Matka Celesta je pre nás a chce byť pre každého z nás učiteľkou modlitby, a môže ňou byť lebo sama bola ženou modlitby, ženou zamilovanou v živého Boha. Ženou, ktorá svedčí a chce presvedčiť, že všetko v našom živote závisí od vzťahu s Bohom.

Napísala niekoľko diel o modlitbe, veľa meditácii nad textami Svätého Písma. Dielo, v ktorom opísala vlastné stretnutia s Bohom počas modlitby, nazvala „Rozhovory duše s Ježišom“ . Vyberme niekoľko úryvkov z jej textov, ktoré nám priblížia  jej spôsob modlitby a ktoré môžu byť aj pre nás novým impulzom pre našu cestu modlitby. Tieto „obrazy modlitby“ sú akoby Ježišovými lekciami na rôznych etapách jej života, a keďže sa nimi s nami podelila, sú pozvaním aj pre nás.

Nasledujúce texty nie sú len o Ježišovi a Celeste a ich priateľstve, aj my sme pozvaní vstúpiť do nášho vlastného priateľstva s Ježišom. Ježiš aj mňa pozýva a volá...

Kompletný text prednášky

 

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 105 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI