Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

Poznať Krista znamená: mať s ním vzťah, spoločenstvo, dôverovať mu, byť jeho priateľom, milovať ho, počúvať a zachovávať jeho Slovo. Teda poznanie Ježiša má veľmi konkrétnu podobu v našom živote.

Čím viac rastie a posilňuje sa náš vzťah s Ním, rastie aj naše poznanie. Avšak toto poznanie nie je statické, ale je veľmi dynamické, pretože Duch Svätý nás uvádza do čoraz hlbšieho poznania Boha Otca a Ježiša, toto je jeho úloha, a preto sa nikdy nemôžeme uspokojiť s poznaním, aké sme mali pred rokom, včera alebo aké máme dnes. Tak ako mi nestačí, že som včera dýchala, musím dýchať aj dnes, aj dnes som pozvaná zatúžiť a otvoriť sa na ešte hlbšie poznanie Boha, uveriť mu, milovať a rozhodnúť sa žiť podľa tohto poznania!

 V živote Matky Celesty vidíme ako rástla v tomto poznaní. Tak ako sa rozvíjal jej vzťah s Bohom, ako odpovedala na Božie vnuknutia a nechala sa Ním viesť, tak napredovala v poznávaní Boha. V jej autobiografii čítame:

  • Keď som bola päť alebo šesťročným dievčatkom, Pán mi začal udeľovať sladké poznanie svojho božstva, čo zrodilo vo mne túžbu milovať ho a slúžiť mu. Obdaroval ma bystrou mysľou a schopnosťou rozmýšľať presahujúcou možnosti môjho veku.

Všimnime si, že píše: Pán mi začal udeľovať sladké poznanie svojho božstva. Teda on sám sa jej dával spoznávať. Ovocím jeho konania v jej duši bola túžba milovať ho a slúžiť mu. Boh sa veľmi dotýka nášho srdca skrze naše túžby, tie ktoré on nám vkladá do srdca, ktoré nás zapaľujú, ťahajú dopredu, nedajú nám ustrnúť v priemernosti, lebo Boh chce pre nás VIAC, viac ako chceme my sami. Avšak, treba povedať, že Boh prichádza, prihovára sa, dáva túžby, ale čo my urobíme a ako sa rozhodneme je našou odpoveďou. Život Matky Celesty by bol možno pekný, ale nebola by svätá, Boh by v nej nevykonal to, čo vykonal, ak by sa aj ona pre Neho nerozhodovala, ak by nerobila konkrétne kroky vo svojom živote. Nebola „rojkom“ a „nesnívala“ ale žila život so všetkým, čo jej tento konkrétny „všedný“ život prinášal.

  • Niekedy ma Pán obdarúval neobyčajným osvietením. Raz pri pohľade na nebo a jeho nesmiernosť som obdržala vnútorné poznanie nesmiernej veľkosti Boha... Dostávala som stále nové svetlo a nové neopísateľné poznanie

Takto opisuje svoju skúsenosť s Bohom vo veku približne 15. rokov. Opisuje cestu akou ju Boh viedol, a znova je tu dôraz na Božie prvenstvo a obdarovanie. Možno nám príde na um taká výčitka voči Bohu: Prečo niekomu sa dáva tak hojne a inému tak skúpo? Prečo niekto to poznanie má a iný nie? Vari Boh robí rozdiely, uprednostňuje niektorých vyvolených? Odpoveďou môže byť Božie slovo: Každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. (Boh je ku každému štedrý. Každému dáva potrebnú milosť. Kto s ňou spolupracuje, získava ešte viac. Kto ňou pohŕda, kto ju odmieta, stratí aj to, čo predtým dostal.) 

Kompletný text prednášky

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 791 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI