Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Ja som srdcom Otca, ktoré poslal na svet, aby svojim stvoreniam odhalil pravdu o sebe samom.

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

Nech sa láska stane tvojím pokrmom.

Poznať Krista znamená: mať s ním vzťah, spoločenstvo, dôverovať mu, byť jeho priateľom, milovať ho, počúvať a zachovávať jeho Slovo. Teda poznanie Ježiša má veľmi konkrétnu podobu v našom živote.

Čím viac rastie a posilňuje sa náš vzťah s Ním, rastie aj naše poznanie. Avšak toto poznanie nie je statické, ale je veľmi dynamické, pretože Duch Svätý nás uvádza do čoraz hlbšieho poznania Boha Otca a Ježiša, toto je jeho úloha, a preto sa nikdy nemôžeme uspokojiť s poznaním, aké sme mali pred rokom, včera alebo aké máme dnes. Tak ako mi nestačí, že som včera dýchala, musím dýchať aj dnes, aj dnes som pozvaná zatúžiť a otvoriť sa na ešte hlbšie poznanie Boha, uveriť mu, milovať a rozhodnúť sa žiť podľa tohto poznania!

 V živote Matky Celesty vidíme ako rástla v tomto poznaní. Tak ako sa rozvíjal jej vzťah s Bohom, ako odpovedala na Božie vnuknutia a nechala sa Ním viesť, tak napredovala v poznávaní Boha. V jej autobiografii čítame:

  • Keď som bola päť alebo šesťročným dievčatkom, Pán mi začal udeľovať sladké poznanie svojho božstva, čo zrodilo vo mne túžbu milovať ho a slúžiť mu. Obdaroval ma bystrou mysľou a schopnosťou rozmýšľať presahujúcou možnosti môjho veku.

Všimnime si, že píše: Pán mi začal udeľovať sladké poznanie svojho božstva. Teda on sám sa jej dával spoznávať. Ovocím jeho konania v jej duši bola túžba milovať ho a slúžiť mu. Boh sa veľmi dotýka nášho srdca skrze naše túžby, tie ktoré on nám vkladá do srdca, ktoré nás zapaľujú, ťahajú dopredu, nedajú nám ustrnúť v priemernosti, lebo Boh chce pre nás VIAC, viac ako chceme my sami. Avšak, treba povedať, že Boh prichádza, prihovára sa, dáva túžby, ale čo my urobíme a ako sa rozhodneme je našou odpoveďou. Život Matky Celesty by bol možno pekný, ale nebola by svätá, Boh by v nej nevykonal to, čo vykonal, ak by sa aj ona pre Neho nerozhodovala, ak by nerobila konkrétne kroky vo svojom živote. Nebola „rojkom“ a „nesnívala“ ale žila život so všetkým, čo jej tento konkrétny „všedný“ život prinášal.

  • Niekedy ma Pán obdarúval neobyčajným osvietením. Raz pri pohľade na nebo a jeho nesmiernosť som obdržala vnútorné poznanie nesmiernej veľkosti Boha... Dostávala som stále nové svetlo a nové neopísateľné poznanie

Takto opisuje svoju skúsenosť s Bohom vo veku približne 15. rokov. Opisuje cestu akou ju Boh viedol, a znova je tu dôraz na Božie prvenstvo a obdarovanie. Možno nám príde na um taká výčitka voči Bohu: Prečo niekomu sa dáva tak hojne a inému tak skúpo? Prečo niekto to poznanie má a iný nie? Vari Boh robí rozdiely, uprednostňuje niektorých vyvolených? Odpoveďou môže byť Božie slovo: Každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. (Boh je ku každému štedrý. Každému dáva potrebnú milosť. Kto s ňou spolupracuje, získava ešte viac. Kto ňou pohŕda, kto ju odmieta, stratí aj to, čo predtým dostal.) 

Kompletný text prednášky

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 82 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI