Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Môj Pane, ty si poklad nevyčísliteľnej hodnoty; bohatstvo, ktoré sa nekončí; krása, ktorej sa nič nevyrovná.

Láska prebýva v jednoduchosti.

Ježišu, utrpenie, ba aj samotnú smrť si považoval za nič v porovnaní s nekonečným zaľúbením v plnení Božej vôle.

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

Každý z nás si musí položiť otázku: Stretol som osobne Ježiša, je moja nábožnosť iba zvykom alebo je vzťahom k Ježišovej Osobe? 

Ak je v nás aspoň túžba vstúpiť do vzťahu s Ježišom, ak čo len trošku sme pre to otvorení, ak čo len trochu to chceme, tak Božie Srdce jasá. Pretože konečne sa Božia túžba stretá s tou našou, pretože predovšetkým Boh po nás túži, ba priam „umiera“ z túžby.

Túto silnú Božiu túžbu zakúsila vo svojom živote aj Matka Celesta, a vďaka svojim textom pomáha aj nám, aby sme precitli, aby sme konečne pochopili, uverili a otvorili sa tejto Božej túžbe po nás:

Večný Otče, môj Bože, pravda z podstaty, nekonečná svätosť, ukáž mi tvojho Syna, večnú múdrosť, v ktorom máš zaľúbenie vo večnej radosti. Nech skrze neho získam teba, najsvätejší Otče, aby som ťa mohla milovať jeho nestvorenou a večnou láskou. Nech mi ukáže teba, aby som ťa poznala v pravde a milovala ťa tak, ako chceš byť milovaný a ako žiadaš, aby som ťa milovala. Neprístupné svetlo, v ktorom spoľahlivo vidím svetlo poznania; svetlo, ku ktorému neprenikne tma a ktoré osvecuje moju nevedomosť. Svätý Otče, daj mi Syna, tvoje Slovo, toho, ktorý ma vykúpil a v ktorom skladám celú moju nádej. Moja duša po ňom žízni, po ňom túži moja duša i telo a vzývajú ho vo dne i v noci tichými a mocnými vzdychmi. Daj mi toho, ktorého milujem, toho, v ktorého dúfam a v ktorom žijem; daj mi moju odmenu, daj mi do vlastníctva to dobro,  ktoré je celým mojím dobrom; daj mi moju spásu, môj pokoj, moju pravdivú a večnú istotu!

Kompletný text prednášky

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 1189 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI