Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

Môj Pane, ty si poklad nevyčísliteľnej hodnoty; bohatstvo, ktoré sa nekončí; krása, ktorej sa nič nevyrovná.

Každý z nás si musí položiť otázku: Stretol som osobne Ježiša, je moja nábožnosť iba zvykom alebo je vzťahom k Ježišovej Osobe? 

Ak je v nás aspoň túžba vstúpiť do vzťahu s Ježišom, ak čo len trošku sme pre to otvorení, ak čo len trochu to chceme, tak Božie Srdce jasá. Pretože konečne sa Božia túžba stretá s tou našou, pretože predovšetkým Boh po nás túži, ba priam „umiera“ z túžby.

Túto silnú Božiu túžbu zakúsila vo svojom živote aj Matka Celesta, a vďaka svojim textom pomáha aj nám, aby sme precitli, aby sme konečne pochopili, uverili a otvorili sa tejto Božej túžbe po nás:

Večný Otče, môj Bože, pravda z podstaty, nekonečná svätosť, ukáž mi tvojho Syna, večnú múdrosť, v ktorom máš zaľúbenie vo večnej radosti. Nech skrze neho získam teba, najsvätejší Otče, aby som ťa mohla milovať jeho nestvorenou a večnou láskou. Nech mi ukáže teba, aby som ťa poznala v pravde a milovala ťa tak, ako chceš byť milovaný a ako žiadaš, aby som ťa milovala. Neprístupné svetlo, v ktorom spoľahlivo vidím svetlo poznania; svetlo, ku ktorému neprenikne tma a ktoré osvecuje moju nevedomosť. Svätý Otče, daj mi Syna, tvoje Slovo, toho, ktorý ma vykúpil a v ktorom skladám celú moju nádej. Moja duša po ňom žízni, po ňom túži moja duša i telo a vzývajú ho vo dne i v noci tichými a mocnými vzdychmi. Daj mi toho, ktorého milujem, toho, v ktorého dúfam a v ktorom žijem; daj mi moju odmenu, daj mi do vlastníctva to dobro,  ktoré je celým mojím dobrom; daj mi moju spásu, môj pokoj, moju pravdivú a večnú istotu!

Kompletný text prednášky

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 489 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI