Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

Vo všetkom, čo musíš vykonať pre seba alebo pre blížneho, maj zrak upretý iba na mňa, bez obáv a bez ľudských ohľadov.

Matka Celesta bola veľmi pozornou Ježišovou učeníčkou, a preto môže učiť aj nás. V týchto slovách nám dáva nádhernú lekciu, ktorú ako prvá „absolvovala“ ona: Ježiš je láska a ak miluješ Lásku, zrodí sa v tebe život lásky. Inými slovami: Miluj a budeš milovať, buď s láskou a staneš sa láskou!

Ak miluješ Lásku, Ježišova božská láska bude výdatným pokrmom tvojho života. Človek má dva „žalúdky“: na pokrm a na city. Hlad po láske je v nás veľmi silný, cítime sa stále nedomilovaní, nenaplnení. Niekedy svoj hlad po láske ukrývame za náš aktivizmus, našu službu druhým, veľa pracujeme, dávame sa – a očakávame aspoň nejakú odrobinku lásky. Avšak tento hlad po láske nám vložil do srdca Boh, a preto len On ho môže nasýtiť, naplniť! Vždy, keď budeme tento hlad v nás napĺňať ľuďmi, vecami ... budeme viac a viac prázdni, oklamaní, nespokojní a hladní. Každý z nás raz narazí na túto pravdu, ktorá musí ním „zatriasť“ : Iba Boh stačí! Nespokojné je moje srdce Bože, kým nespočinie v tebe! 

Verím, že Boh, že iba on mi dáva všetko? Že mi dáva lásku, lásku, ktorá ma naplní a je výdatným pokrmom môjho života? Jeho láska je „výdatným pokrmom“ teda úplne stačí pre môj hlad, pre moje potreby, pre moje nasýtenie, pre moje šťastie! V Božom slove čítame: „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu... Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.“ Skúsme a presvedčíme sa, že je to tak!

Kompletný text prednášky

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 413 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI