Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

Láska prebýva v jednoduchosti.

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

Nech sa láska stane tvojím pokrmom.

Matka Celesta bola veľmi pozornou Ježišovou učeníčkou, a preto môže učiť aj nás. V týchto slovách nám dáva nádhernú lekciu, ktorú ako prvá „absolvovala“ ona: Ježiš je láska a ak miluješ Lásku, zrodí sa v tebe život lásky. Inými slovami: Miluj a budeš milovať, buď s láskou a staneš sa láskou!

Ak miluješ Lásku, Ježišova božská láska bude výdatným pokrmom tvojho života. Človek má dva „žalúdky“: na pokrm a na city. Hlad po láske je v nás veľmi silný, cítime sa stále nedomilovaní, nenaplnení. Niekedy svoj hlad po láske ukrývame za náš aktivizmus, našu službu druhým, veľa pracujeme, dávame sa – a očakávame aspoň nejakú odrobinku lásky. Avšak tento hlad po láske nám vložil do srdca Boh, a preto len On ho môže nasýtiť, naplniť! Vždy, keď budeme tento hlad v nás napĺňať ľuďmi, vecami ... budeme viac a viac prázdni, oklamaní, nespokojní a hladní. Každý z nás raz narazí na túto pravdu, ktorá musí ním „zatriasť“ : Iba Boh stačí! Nespokojné je moje srdce Bože, kým nespočinie v tebe! 

Verím, že Boh, že iba on mi dáva všetko? Že mi dáva lásku, lásku, ktorá ma naplní a je výdatným pokrmom môjho života? Jeho láska je „výdatným pokrmom“ teda úplne stačí pre môj hlad, pre moje potreby, pre moje nasýtenie, pre moje šťastie! V Božom slove čítame: „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu... Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.“ Skúsme a presvedčíme sa, že je to tak!

Kompletný text prednášky

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 297 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI