Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

Treba si osvojiť presvedčenie, že prvotným povolaním kresťana je nasledovať Ježiša Krista.Prvotným povolaním kresťana je nasledovať Ježiša Krista! Krstom sme sa stali Kristovými, stali sme sa kresťanmi, a teda toto pozvanie k nasledovaniu Ježiša je podstatnou súčasťou nášho života, nášho povolania. Katechizmus hovorí, že nestačí to iba vedieť, ale toto presvedčenie si musíme osvojiť, teda prijať „za svoje“, aby sa stalo takpovediac naším osobným presvedčením, ktoré vplýva na naše rozhodnutia, postoje, skutky.

Prvotným povolaním kresťana je nasledovať Ježiša Krista, znamená to, že všetci sme povolaní byť Ježišovými učeníkmi. De facto stali sme sa nimi už v krste, keď sme boli ponorení v Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie, ale aj tu platí: sme Ježišovými učeníkmi avšak máme sa nimi stávať! Táto Ježišova „škola“ učeníctva je „behom na dlhé trate“ presnejšie povedané je atletickou disciplínou – „behom cez prekážky“, je celoživotným dobrodružstvom!

Nasledovať Krista znamená byť Ježišovým učeníkom. Aby sme pochopili a prijali toto naše prvotné povolanie – nasledovať Ježiša – treba nám byť učeníkmi. A tak tu máme otázku:

Najprv sa prizrime ako nasledovanie Ježiša chápala Mária Celesta. V úvode svojej autobiografie píše, ako ju Pán obdaroval svojím pozvaním nasledovať Ho.

Náš Pán Ježiš Kristus ma povolal, aby som ho nasledovala už od mojich najmladších rokov...

Od môjho najútlejšieho detstva bol mojím učiteľom a sprievodcom. Viedol ma výnimočným spôsobom, s mimoriadnou nehou a božskou láskou. Túžim tým povzbudiť všetky veriace duše, aby nasledovali božského Učiteľa, ktorého nám dal večný Boh Otec ako sprievodcu na ceste do neba, lebo on má kľúče od nebeských pokladov.

Rozmýšľala som iba o tom, ako mám odpovedať na Pánovu lásku, a mojou jedinou myšlienkou bolo: ako sa zapáčiť Bohu. Zatúžila som viesť umŕtvenejší život. No uprostred týchto túžob sa mi Pán prihovoril v hĺbke srdca: „Nasleduj môj život a všetko konaj zjednotená s dielami môjho života.“ Veľmi som ho chcela napodobňovať. A keďže som počula, že náš Pán Ježiš Kristus chodil bosý, keď bol pocestným na tomto svete, zaumienila som si, že aj ja budem chodiť bosá. Takto som chcela napodobňovať jeho umŕtvenie. Bola práve zima, čo bolo výbornou príležitosťou pre takúto obetu. Nemohla som však chodiť bez topánok, lebo by si to všimli všetci domáci, preto som si potajomky vyzúvala pančuchy a obúvala topánky na bosé nohy.

Začala som konať skutky kajúcnosti a ako prostriedky slúžiace telesnému umŕtveniu som používala retiazky, ktoré som si zaobstarala. A hoci som mala slabé zdravie a často som trpela na žalúdočné ťažkosti, odriekala som si chutnejšie pokrmy. Ak to bolo možné, hodinu som sa modlievala o polnoci. Počas dňa i noci som venovala modlitbe šesť hodín, avšak to všetko sa mi zdalo ničím v porovnaní s tým, čo som zakúšala.

Kompletný text prednášky

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 392 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI