Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Št

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

7.00

Úmysel celebranta

2.

Pi

Svätých anjelov strážcov, spomienka

17.30

Za Božiu blízkosť, pomoc a potrebné milosti pre Jána

3.

So

 

8.00

Za BP a potrebné milostipre Jána

4.

Ne

27. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za zdravie, BP a silu pre rod. Viery a Jaroslava

5.

Po

Bl. Františeka Seelosa, kňaza, spomienka

17.30

Za † Ondreja, Alžbetu, Máriu a Jozefínu

6.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

7.

St

Ružencovej Panny Márie, spomienka

17.30

Za Lenku

8.

Št

 

7.00

Za † Ladislava a Matildu

9.

Pi

 

mládežnícka

17.30

Za † Eduarda

10.

So

 

8.00

Za sr. Zuzanu,  OSsR

11.

Ne

28. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa

12.

Po

 

17.30

Za Božiu pomoc, uzdravenie a potrebné milosti pre rod. Kročkovú

13.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

14.

St

 

17.30

Za † Michala, Annu, Františka, Alžbetu, Andreja, Máriu, Michala a Máriu

15.

Št

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

 

Za † Teréziu a Teréziu

16.

Pi

Sv. Gerarda Majellu, rehoľníka, spomienka

 

Za B. pomoc a BP pre rod. Ďurechovú, Richtárechovú a Klimešovú

17.

So

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa

a mučeníka, spomienka

 

Za zdravie a BP pre Jána a Annu

18.

Ne

29. nedeľa v období „cez rok“

„ misijná nedeľa“

 

Za † sr. Letíciu, OSsR

19.

Po

 

 

Za zdravie a dar viery pre Tomáša

20.

Ut

 

 

Za † Jozefa a Helenu

21.

St

 

 

Za † Karola

22.

Št

Sv. Jána Pavla II, pápeža ,

ľubov. Spomienka

 

Za † Františka, Agnesu a Jána

23.

Pi

 

 

Za † Petra, Karola, Helenu, Jarmilu

24.

So

(Zmena času)

 

Za zdravie a BP pre Jána

25.

Ne

30. nedeľa v období „cez rok“

 

Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier

26.

Po

 

 

Za zdravie a BP pre Otíliu

27.

Ut

 

 

Za † sr. M. Emanuelu, OSsR

28.

St

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

 

Za zdravie a B. pomoc v chorobe pre Paulu a Veroniku

29.

Št

 

 

Úmysel celebranta

30.

Pi

 

 

Za sr. Ľudmilu, OSsR

31.

So

 

 

Úmysel celebranta

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI