Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Pi

PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť

 

Za všetkých prítomných

2.

So

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

 

Za † Emila

 

3.

Ne

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

 

Bohu známy úmysel

4.

Po

 

 

Za pokoj a Božie požehnanie

pre Mareka a jeho rodinu

5.

Ut

Sv. Jána Nepomuckého Neumana, kňaza, spomienka

 

Za Martu- poďakovanie za udelené milosti pri príležitosti životného jubilea, za zdravie a BP

6.

St

ZJAVENIE PÁNA, slávnosť,

prikázaný sviatok

 

Na komunitu sestier redemptoristiek  a nové povolania

7.

Št

 

 

Za † Ladislava

8.

Pi

Bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka, ľubovoľná spomienka

 

Za † Annu

9.

So

 

 

Za zdravie a BP pre rod. Lukáčovú

10.

Ne

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

     KRST KRISTA PÁNA, sviatok

 

Za † Annu

11.

Po

 

 

Za vypočutie  prosieb na príhovor

bl. Márie Celesty

12.

Ut

 

 

Za † Annu

13.

St

 

 

Za BP a svetlo Ducha Svätého pri rozlišovaní povolania pre Matúša

14.

Št

Bl. Petra Dondersa, CSsR, kňaza,

ľubov. spomienka

 

Za † Petra H.

15.

Pi

 

 

Za zdravie a BP pre Martu a jej rod.

16.

So

 

 

Úmysel celebranta

17.

Ne

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Za † Evu

18.

Po

 

 

Za  požehnanie manželstva a potrebné milosti

pre Andreu a Stanislava

19.

Ut

 

 

Úmysel celebranta

20.

St

 

 

Za pokoj, radosť, lásku, zdravie a rast vo viere pre Veroniku, Miriam a Bianku

21.

Št

Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

 

Úmysel celebranta

22.

Pi

 

 

Za † Margitu a Jozefa

23.

So

 

 

Za † Jozefa a Helenu

24.

Ne

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nedeľa Božieho slova

 

Za † z rodiny Andrei

25.

Po

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

 

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

Ut

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

 

Úmysel celebranta

27.

St

 

 

Za † z rodiny Buzekovej

28.

Št

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

 

Za Božiu pomoc a požehnanie pri štátniciach pre Slávku

29.

Pi

 

 

Za † Štefana

30.

So

 

 

Za † Máriu

31.

Ne

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Za zdravie a BP pre Emila, Janu a Timeu

 Drahí bratia a sestry, vzhľadom k sprísneniu protiepidemických opatrení Vládou SR dňa 31. 12. 2020 sa s platnosťou od 01. 01. 2021 POZASTAVUJE SLÁVENIE SVÄTÝCH OMŠÍ S VEREJNOSŤOU, preto aj náš kláštorný kostol bude pre verejnosť zatvorený.

Úmysly Vašich svätých omší budú odslúžené súkromne v termíne, ktorý ste mali dohodnutý.

Zostávame s Vami spojené v modlitbe za Vás, Vaše rodiny a tiež chorých.

Vaše sestry redemptoristky

 

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 39 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI