Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Po

 

 

Za † Vladimíra

2.

Ut

OBETOVANIE PÁNA, HROMNICE -  sviatok

 

Za komunitu sestier redemptoristiek a pátra Martina

3.

St

Sv. Blažeja, bp. a muč., ľubov. spom

 

Za † z rodiny Čech

4.

Št

 

 

Za † Annu

5.

Pi

Sv. Agáta, panna a mučenica, spomien.

 

Za duše v očistci

6.

So

Sv. Pavla Mikiho a spol., muč., spom.

 

Za rodinu Lukáčovú

7.

Ne

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Za Pavla pri príležitosti živ. jubilea (60)

8.

Po

Sv. Jozefíny Bakhity, panny, ľub. spom

 

Za † Annu

9.

Ut

 

 

Za † Jána

10.

St

Sv. Školastiky, panny, spomienka

 

Za sr. Evu, OSsR

11.

Št

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubov. spomienka

 

Za vypočutie prosieb

na príhovor bl. Márie Celesty

12.

Pi

 

 

Za † Annu

13.

So

 

 

Za † Alojza, Stanislava, Ondreja a Annu

14.

Ne

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Za Valentína pri príležitosti živ. jubilea (75)

15.

Po

 

 

Za † Jozefa a Alžbetu

16.

Ut

 

 

Úmysel celebranta

17.

St

POPOLCOVÁ STREDA

 

Za † Annu

18.

Št

 

 

Úmysel celebranta

19.

Pi

 

 

Za † Annu, Martina a Vojtecha

20.

So

 

 

Za Z, BP a potrebné milosti pre Daniela

21.

Ne

1. PÔSTNA NEDEĽA

 

Za † Katarínu, Vladimíra a Františka

22.

Po

Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

 

Úmysel celebranta

23.

Ut

 

 

Úmysel celebranta

24.

St

 

 

Za † Helenu, Andreja, Pavla a Júliu

25.

Št

 

 

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

Pi

 

 

Za † Jozefa a Helenu

27.

So

 

 

Za † Petra

28.

Ne

2. PÔSTNA NEDEĽA

 

Za † Františka, Martina a Rozáliu

Drahí bratia a sestry, vzhľadom k sprísneniu protiepidemických opatrení Vládou SR dňa 31. 12. 2020 sa s platnosťou od 01. 01. 2021 POZASTAVUJE SLÁVENIE SVÄTÝCH OMŠÍ S VEREJNOSŤOU, preto aj náš kláštorný kostol bude pre verejnosť zatvorený.

Úmysly Vašich svätých omší budú odslúžené súkromne v termíne, ktorý ste mali dohodnutý.

Zostávame s Vami spojené v modlitbe za Vás, Vaše rodiny a tiež chorých.

Vaše sestry redemptoristky

 

 

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 78 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI