Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Po

 

 

Úmysel celebranta

2.

Ut

 

 

Za † Annu

3.

St

 

 

Za † Karola

4.

Št

 

 

Za sr. Annu, OSsR

5.

Pi

 

 

Za BP a  milosti pre vdp. Jakuba

6.

So

 

 

Za dar živej viery a BP

pre Igora, Júliu a Rozáliu

7.

Ne

3. PÔSTNA NEDEĽA

 

Za † Jána

8.

Po

 

 

Za zdravie a BP pre Pavla a Alžbetu

9.

Ut

 

 

Úmysel celebranta

10.

St

 

 

Za Boží pokoj, BP a potrebné milosti pre Veroniku

11.

Št

 

 

Za vypočutie  prosieb na príhovor bl. Márie Celesty

12.

Pi

 

 

Za † Vladimíra

13.

So

 

 

Za † Jozefa a Annu

14.

Ne

4. PÔSTNA NEDEĽA

  NEDEĽA RADOSTI

 

Poďakovanie za dar života a všetky prijaté milosti, za BP, Z pre Jozefa pri príležitosti živ. jubilea a za BP, Z pre Martinu

15.

Po

Sv. Klementa Márie Hofbauera, kňaza, sviatok

 

Za † Veroniku

16.

Ut

 

 

Úmysel celebranta

17.

St

 

 

Za † Jozefa a Helenu

18.

Št

 

 

Za  BP a milosti pre vdp. Jozefa

19.

Pi

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY  MÁRIE,  SLÁVNOSŤ

 

Bohu známy úmysel

20.

So

 

 

Poďakovanie za udelené milosti na príhovor sv. Jozefa

21.

Ne

5. PÔSTNA NEDEĽA

 

Za † Eduarda

22.

Po

 

 

Za † Petra

23.

Ut

 

 

Za † Alžbetu, Petra, Annu a Richarda

24.

St

 

 

Za sr. Máriu, OSsR

25.

Št

ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ

 

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier

26.

Pi

 

 

Za † Helenu, Karola, Michala a Tibora

27.

So

 

 

Za † Štefana

28.

Ne

KVETNÁ NEDEĽA

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 

Bohu známy úmysel

29.

Po

 

 

Poďakovanie za dar, misiu a službu

P. Martina a sestier redemptoristiek

30.

Ut

 

 

Úmysel celebranta

31.

St

 

 

Za † Kvetku, Dominika, Františka a Máriu

Drahí bratia a sestry, vzhľadom k sprísneniu protiepidemických opatrení Vládou SR dňa 31. 12. 2020 sa s platnosťou od 01. 01. 2021 POZASTAVUJE SLÁVENIE SVÄTÝCH OMŠÍ S VEREJNOSŤOU, preto aj náš kláštorný kostol bude pre verejnosť zatvorený.

Úmysly Vašich svätých omší budú odslúžené súkromne v termíne, ktorý ste mali dohodnutý.

Zostávame s Vami spojené v modlitbe za Vás, Vaše rodiny a tiež chorých.

Vaše sestry redemptoristky

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 270 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI