Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Št

Zelený štvrtok pánovej večere

 

Za všetkých kňazov

2.

Pi

Veľký piatok

Slávenie utrpenia a smrti Pána

 

-

3.

So

Biela sobota 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

 

Za sestry redemptoristky

 a nové povolania

4.

 Ne

Veľkonočná  nedeľa

 

Bohu známy úmysel

5.

Po

Veľkonočný  pondelok

 

Úmysel celebranta

6.

Ut

Veľkonočný  utorok

 

Bohu známy úmysel

7.

St

Veľkonočná streda

 

Za zdravie a BP pre rod. Vnenčákovú

8.

Št

Veľkonočný  Štvrtok

 

Za BP a potrebné milosti pre Bartolomeja s rod.

9.

Pi

Veľkonočný  piatok

 

Za zdravie, BP a dar živej viery pre Patríciu s rod.

10.

So

Veľkonočná sobota

 

Za † Máriu a Milana

11.

Ne

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

 

Za vypočutie  prosieb na príhovor

bl. Márie Celesty

12.

Po

 

 

Úmysel celebranta

13.

Ut

 

 

Za † Jána

14.

St

 

 

Za Máriu- poďakovanie za udelené milosti pri príležitosti životného jubilea(80), za zdravie a BP

15.

Št

 

 

Bohu známy úmysel

16.

Pi

 

 

Za † Tomáša

17.

So

 

 

Za † Vlasťa

18.

Ne

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Za zdravie a BP pre rodinu Gallovicz

19.

Po

 

 

Za † Jána

20.

Ut

 

 

Bohu známy úmysel

21.

St

 

 

Za zdravie a BP pre Ervína

22.

Št

 

 

Za zdravie, BP a B pomoc pre Františka

23.

Pi

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

 

Za sr. Moniku, OSsR

24.

So

 

 

Za zdravie a BP pre Juraja

25.

Ne

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

Po

 

 

Za † Jozefa a Helenu

27.

Ut

 

 

Úmysel celebranta

28.

St

 

 

Za † Máriu a Helenu

29.

Št

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

 

Bohu známy úmysel

30.

Pi

 

 

Za Martu- poďakovanie za udelené milosti pri príležitosti živ. jubilea (50), za zdravie a BP

31.

 

 

 

 

 Drahí veriaci!

Hoci  od 19.4.2021 je povolené sláviť verejné sv. omše pri dodržaní podmienky 1 osoba na 15m2  -  z dôvodu malej rozlohy kláštorného kostola budú sv. omše u nás naďalej  slúžené bez účasti verejnosti.

Kostol je však  pre súkromnú modlitbu veriacich otvorený.

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 33 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI