Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

So

Sv. Jozefa, robotníka, ľubov. spom.

 

Úmysel celebranta

2.

Ne

5. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

 

Za † z rod. Horvathovičovej a Lukáčovej

3.

Po

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov,  sviatok

 

Za † z rod. Petra, Máriu, Juraja a Emíliu

4.

Ut

 

 

Za † Štefana, Alžbetu a Veroniku

5.

St

 

 

Za zdravie, BP pre Mariana, Vladimíra, Branislava, Ivetu a Jarmilu

6.

Št

 

 

Úmysel celebranta

7.

Pi

 

 

Za † Rudolfa

8.

So

 

 

Za † Róberta

9.

Ne

6. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

 

Za † Annu a Veroniku

10.

Po

 

 

Za zdravie, BP pre Jozefa a jeho rod.

11.

Ut

 

 

Za vypočutie  prosieb na príhovor bl. Márie Celesty

12.

St

 

 

Za zdravie a BP pre Blaženu

13.

Št

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok

 

Za komunitu sestier redemptoristiek

a za dar nových povolaní

14.

Pi

Sv. Mateja, apoštola,  sviatok

 

Za zdravie, BP pre Annu

15.

So

 

 

Za † Jozefa a Helenu

16.

Ne

7. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

 

Za † Margitu

17.

Po

 

 

Za † Štefana, Máriu, Matildu, Jána a Ivana

18.

Ut

 

 

Úmysel celebranta

19.

St

 

 

Za † Jozefa a Veroniku

20.

Št

 

 

Za † kňaza Jozefa, Máriu, Štefana, Pavla a Máriu

21.

Pi

 

 

Za † Antona a Alžbetu

22.

So

Sv. Rity, rehoľníčky, ľub. spom.

 

Za  sr. Martinu, OSsR

23.

Ne

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO  - Turíce,  slávnosť

 

Za Rehoľu OSsR

24.

Po

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

 

Bohu známy úmysel

25.

Ut

 

 

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

St

Sv. Filipa Neriho, kňaza,  spomienka

 

Úmysel celebranta

27.

Št

Náš Pán Ježiš Kristus,

Najvyšší a Večný Kňaz, sviatok

 

Bohu známy úmysel

28.

Pi

 

 

Za zdravie a BP pre rod. Petrulákovú, rodičov a sestru

29.

So

 

 

Za zdravie, BP a Božiu pomoc

pre Dominiku a jej dieťa

30.

Ne

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 

Bohu známy úmysel

31.

Po

 

 

Za zdravie, BP pre Petra a jeho rod.

 Drahí veriaci!

Hoci  od 19.4.2021 je povolené sláviť verejné sv. omše pri dodržaní podmienky 1 osoba na 15m2  -  z dôvodu malej rozlohy kláštorného kostola budú sv. omše u nás naďalej  slúžené bez účasti verejnosti.

Kostol je však  pre súkromnú modlitbu veriacich otvorený.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 97 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI