Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Ut

Sv. Justína, mučeníka, spomienka

7:00

Úmysel celebranta

2.

St

 

17:30

Za zdravie a BP pre rodinu Marty

3.

Št

NAJSVÄTEJŠIEHO  KRISTOVHO TELA A KRVI,  slávnosť, prikázaný sviatok

17:30

Bohu známy úmysel

4.

Pi

 

17:30

Úmysel celebranta

5.

So

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

8:00

Za † Teréziu a Veroniku

6.

 Ne

10. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9:00

Za † Karola

7.

Po

 

17:30

Za † Matildu a Bartolomeja

8.

Ut

 

7:00

Za † Máriu Česákovú

9.

St

 

17:30

Úmysel celebranta

10.

Št

 

7:00

Bohu známy úmysel

11.

Pi

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

17:30

Za vypočutie  prosieb na príhovor bl. Márie Celesty

12.

So

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – spomienka

8:00

Úmysel celebranta

13.

Ne

11. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9:00

Za zdravie, BP a potrebné milosti pre manželov Tulejových

14.

Po

 

17:30

Za † Antona a Alžbetu

15.

Ut

 

7:00

Úmysel celebranta

16.

St

 

17:30

Za † Teréziu a Veroniku

17.

 Št

Eucharistického Srdca Ježišovho, ľubov. spom.

7:00

Bohu známy úmysel

18.

 Pi

 

17:30

Bohu známy úmysel  

19.

So

 

8:00

Za † Jána, Veroniku, Pavla a Pavla

20.

Ne

12. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9:00

Za zdravie, BP a potrebné milosti pre Pavla a jeho rodinu

21.

Po

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

17:30

Za † Jána a Tadeáša

22.

Ut

 

7:00

Za † Máriu

23.

St

 

17:30

Za † Petra, Jána a Jána

24.

Št

Narodenia Sv.Jána Krstiteľa,   slávnosť

7:00

Bohu známy úmysel  

25.

Pi

 

17:30

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

So

 

8:00

Úmysel celebranta

27.

Ne

13. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9:00

Bohu známy úmysel

28.

Po

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

 17:30

Za Pavla- poďakovanie pri príležitosti jubilea (50)

29.

Ut

Sv. Petra a Pavla, APOŠTOLOV,  slávnosť, prikázaný sviatok

17:30

Za † Eduarda

30.

St

Bl. Januára M. Sarnelliho, CSsR, kňaza, ľub. spom.

17:30

Za † Urbana Selveka

 

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 261 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI