Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Št

 

7.00

Za zdravie a BP pre Melániu

2.

Pi

Návšteva Panny Márie, sviatok

17.30

Bohu známy úmysel

3.

So

Sv. Tomáša, apoštola,  sviatok

8.00

Za † Štefana

4.

Ne

14. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za † z rodiny Andrey

5.

Po

slávnosť : SV. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov

! 9.00!

Za pátra Martina – BP, Z,

potrebné milosti

6.

Ut

sv. Márie Goretti, panny a muč, ľub. sp.

7.00

Za zdravie a BP pre Margitu

a jej deti s rodinami

7.

St

 

17.30

Za Kristínu, Nikolu a Luciu- poďakovanie pri príležitosti ukončenia štúdia, Z, BP

8.

Št

 

7.00

Úmysel celebranta

9.

Pi

 

17.30

Za † Pavla

10.

So

 

8.00

Za zdravie, BP a potrebné milosti

pre Zuzanu s rodinou

11.

Ne

15. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za vypočutie  prosieb na príhovor bl. Márie Celesty

12.

Po

 

17.30

Za † Richarda

13.

Ut

 

7.00

Za zdravie a BP pre Margitu

14.

St

 

17.30

Za Z, BP a potrebné milosti pre Annu

15.

Št

Sv. Bonaventúru, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

7.00

Úmysel celebranta

16.

Pi

 

17.30

Za Helenu- poďakovanie pri príležitosti živ. jubilea, Z, BP

17.

So

v našom kostole:   SLÁVNOSŤ

VÝROČIA POSVIACKY KOSTOLA

9.00

Za dobrodincov kláštora a sestier

18.

Ne

v našom kostole:  SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO VYKUPITEĽA

16. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za OSsR a CSsR a nové povolania

19.

Po

 

17.30

Bohu známy úmysel

20.

Ut

 

7.00

Bohu známy úmysel

21.

St

 

17.30

Bohu známy úmysel

22.

Št

Sv. Márie Magdalény, sviatok

7.00

Za sr. Lenku, OSsR

23.

Pi

Sv. Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy, sviatok

17.30

Za B pomoc a potrebné milosti

pre Stanislava

24.

So

Sv. Šarbela Makhlufa,  ľub.spomienka

8.00

Úmysel celebranta

25.

Ne

17. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

Po

Sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

17.30

Bohu známy úmysel

27.

Ut

sv. Gorazda a spoločníkov, spom.

7.00

Za † Rudolfa, Žofiu a Annu

28.

St

 

17.30

Za Teréziu- poďakovanie

pri príležitosti živ. jubilea (70), Z, BP

29.

Št

Sv. Marty, spomienka

7.00

Za zdravie a BP pre Martu

30.

Pi

Bl. Zdenky, panny a mučenice, ľubov. spomienka

17.30

Za † Editu, Jána a Jakuba

31.

So

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomien.

8.00

Za zdravie, BP a potrebné milosti pre rod. Jozefa a Anny

 

 

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 281 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI