Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Ne

Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa cirkvi,  slávnosť

9.00

Úmysel celebranta

2.

Po

 

17.30

Bohu známy úmysel

3.

Ut

 

7.00

Za † Daniela

4.

St

Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spom.

17.30

Za † Petra a Annu

5.

Št

Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubov. spomienka

7.00

Úmysel celebranta

6.

Pi

PREMENENIE PÁNA - sviatok

17.30

Za sr. Zuzanu OSsR

7.

So

 

8.00

Bohu známy úmysel

8.

Ne

19. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Bohu známy úmysel

9.

Po

SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

17.30

Za † Pavla

10.

Ut

SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka,  sviatok

7.00

Za Annu- poďakovanie pri príležitosti živ. jubilea (80), Z, BP

11.

St

Sv. Kláry, panny, spomienka

17.30

Za vypočutie  prosieb                          na príhovor bl. Márie Celesty

12.

Št

 

7.00

Úmysel celebranta

13.

Pi

 

17.30

Za zdravie a BP pre Jozefa, Teréziu a Františku

14.

So

Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza, mučeníka, spomienka

8.00

Za † Annu, Richarda, Jozefa                  a Šarlotu

15.

Ne

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť - prikázaný sviatok

9.00

Bohu známy úmysel

16.

Po

 

17.30

Za † Máriu a Jána

17.

Ut

 

7.00

Za duše v očistci

18.

St

 

17.30

Za † Alžbetu a Jozefa

19.

Št

 

7.00

Úmysel celebranta

20.

Pi

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

Za Antona a Annu- poďakovanie za 50 rokov manželstva, Z, BP

21.

So

Sv. Pia X. , pápeža, spomienka

8.00

Za † Róberta

22.

Ne

21. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za P. Petra- poďakovanie pri príležitosti živ. jubilea (50), Z, BP

23.

Po

 

17.30

Za † Jána a Justínu

24.

Ut

SV. BARTOLOMEJA, apoštola,  sviatok

7.00

Za zdravie, BP a potrebné milosti pre Bartolomeja a jeho rodinu

25.

St

Bl. Metoda Dominika Trčku, kňaza, ľubov. spomienka

17.30

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

Št

 

7.00

Za † Bartolomeja a Lýdiu

27.

Pi

Sv. Moniky, spomienka

17.30

Za † Jána

28.

So

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

8.00

Za zdravie a BP pre Valentína a jeho súrodencov

29.

Ne

22. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Bohu známy úmysel

30.

Po

 

17.30

Za Milana- poďakovanie pri príležitosti živ. jubilea (70), zdravie, BP, potrebné milosti

31.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

 

 

 

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI