Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

St

 

17.30

Za Silviu- poďakovanie pri príležitosti živ. jub.(50), Z, BP

2.

Št

 

7.00

Za † rodičov Budzákových

3.

Pi

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

Za † Jána

4.

So

 

8.00

Za zdravie a BP pre Valentína a jeho súrodencov

5.

Ne

23. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za † Stanislava

6.

Po

 

17.30

Za rodičov Jašňákových

7.

Ut

Sv. Marka, Melichara a Štefana, Košických mučeníkov, spomienka

7.00

Za zdravie a BP pre Jarmilu

a  deti a rodinami

8.

St

Narodenie Panny Márie, sviatok

17.30

Bohu známy úmysel

9.

Št

 

7.00

Za † Júliu a Michala

10.

Pi

 

17.30

Úmysel celebranta

11.

So

Bl. Márie Celesty Crostarosa, sviatok

!9.00!

Za vypočutie  prosieb na príhovor bl. Márie Celesty

12.

NE

24. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za BP a potrebné milosti pre oblátov sestier Redemptoristiek

13.

Po

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

Za zdravie, BP a potrebné milosti pre Jána

14.

Ut

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, slávnosť

7.00

Bohu známy úmysel

15.

St

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, PATRÓNKA SLOVENSKA, slávnosť

9.00

Bohu známy úmysel

16.

Št

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

7.00

Za † Annu a Veroniku

17.

Pi

 

17.30

Za Božiu pomoc, múdrosť, ochranu a potrebné milosti pre Dagmar

18.

So

 

8.00

Za † Patríciu

19.

NE

25. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za † Annu

20.

Po

Sv. Andreja Kima Teagona, kňaza, Pavla Hasanga a spol, muč., spom.

17.30

Úmysel celebranta

21.

Ut

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

7.00

Za † Petra

22.

St

 

17.30

Za † Martu a Veroniku

23.

Št

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka

7.00

Za † Evu

24.

Pi

 

17.30

Úmysel celebranta

25.

So

 

8.00

Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier

26.

NE

26. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za zdravie a BP pre rod. Valenčíkovú a Karabínošovú

27.

Po

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

17.30

Za † Máriu

28.

Ut

Sv. Václava, mučeníka, ľubov.  spom.

7.00

Úmysel celebranta

29.

St

Sv. Michala Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

17.30

Za † Michala, Petra, Karola a Helenu

30.

Št

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

7.00

Za † Annu

 

 

 

 

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 299 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI